itretisektor | TS: Projekt vzdelávania k európskemu občianstvu

TS: Projekt vzdelávania k európskemu občianstvu

Predstavitelia Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len "ŠPÚ") sa na rokovaní so zástupcami rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet dohodli na spolupráci ŠPÚ pri príprave a realizácii projektu vzdelávania k európskemu občianstvu.

Základom iniciatívy, na ktorej by mali participovať aj ďalšie inštitúcie, bude medzinárodné jazykovo - politické sympózium k obsahu navrhnutej školskej štúdie o Vzdelávaní k európskemu občianstvu. Vzdelávanie mladých občanov členských štátov EÚ k európskemu občianstvu, identite a pocitu spolupatričnosti k európskemu domu, podobné národnému vzdelávaniu, by malo obsahovať napr. vyučovanie histórie EÚ, o európskych hodnotách, o európskej kultúre, o hlavných európskych náboženstvách a symboloch ako hymna, vlajka, znak a jazyky.

Cieľom organizátorov je navrhnúť v Rade EÚ diskusiu o vzdelávaní, čím sa získa podpora všetkých národných rezortov školstva na prijatie spoločného vzdelávacieho predmetu, ktorý by mohol byť zavedený do učebných osnov škôl v krajinách EÚ.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť