itretisektor | TS: Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v uplynulých mesiacoch, riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa pripravil súbor najčastejšie kladených otázok. TU nájdete odpovede, ktoré vám môžu pomôcť napr. pri príprave úspešných žiadostí, či zodpovedať otázky administratívneho charakteru.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s výzvou sa môžete prihlásiť aj na osobné konzultácie, ktoré pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa. Konzultácie sa konajú v nasledovných termínoch, vždy od 13:00 do 16:00, v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Pribinovej ulici 2 v Bratislave na 2. poschodí:

  • 06. júla 2017
  • 20. júla 2017
  • 03. augusta 2017

Na konzultácie je nutné sa prihlásiť prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka na e-mailovú adresu martina.orolinova@minv.sk najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania danej konzultácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.06.2017

Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť