itretisektor | TS: Informácia pre zodpovedných za plnenie úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Informácia pre zodpovedných za plnenie úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019

Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianske spoločnosti  si Vás dovoľuje informovať o blížiacom sa termíne plnenia úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017-2019, schváleným uznesením vlády SR č. 104/2017.

Rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú za úlohu do 31. júla 2017 zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil spolu so zainteresovanými odborníkmi z oblasti otvoreného softvéru návrh štruktúry tabuľky - zoznamu využívaného otvoreného softvéru, ktorú nájdete tu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze a v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať p. Milana Andrejkoviča.

Zdroj: Úrad Splnomocncenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 19.07.2017


< Späť