itretisektor | TS: Program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách

TS: Program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách

Od 1. 8. 2017 začína platiť program Európskej únie na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny na školách (ďalej len „program“), ktorý sa začne realizovať v celej Únií od prvého dňa školského roku 2017/2018.

Cieľom tohto programu je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí pričom jeho hlavnou súčasťou bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ale aj osobitné vzdelávacie programy realizované za účelom zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a o procese výroby potravín.

Od 1. 8. 2017 sa týmto projektom zlučujú dva programy- program na podporu konzumácie mlieka a program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny. Toto zlúčenie by malo predstavovať väčšiu efektívnosť a cielenejšiu podporu popri ktorej sa má posilniť vzdelávací rozmer. Do iniciatívy sa zapojí 28 členských štátov v školskom roku 2017/2018, hoci je program nepovinný.

Deťom v školách sa bude budúci školský rok prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko, ale aj rovnako spracované výrobky ako napr. polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, pokiaľ to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Rovnako na ich schválení bude použitie pridaného cukru, soli a tuku v obmedzenom množstve, ktoré sa inak nepovoľuje.

Pri výbere budú zohľadňované zdravotné a enviromentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť produktov, pričom sa prednosť dáva výrobkom z Európskej únie. Členské štáty majú taktiež možnosť podporovať formou programu miestne alebo regionálne výrobky, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, enviromentálne prínosy a systém kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Európska únia ponecháva na rozhodnutí štátov, akú podobu bude mať program na ich území. Pôjde napr. o tematické vzdelávacie opatrenia ale aj o voľbu konkrétnych poľnohospodárskych výrobkov, ktoré chcú štáty do programu zapojiť. Taktiež ponecháva štátu možnosť pomoci financovania z vnútroštátneho rozpočtu okrem prostriedkov, ktoré im poskytne Európska únia.

Na financovanie tohto projektu vyčlenila Európska únia v školskom roku 2017/2018 približne 250 miliónov EUR, z ktorých 150 mil. EUR je určených na nákup zeleniny a ovocia a 100 mil. EUR na mlieko.

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 2. 8. 2017 

Zdroj: Európska komisia


< Späť