itretisektor | TS: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

TS: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.

Organizácie sa v príručke dozvedia o možnostiach podpory, ktoré poskytujú jednotlivé operačné programy, ale napríklad aj praktické informácie ako o podporu žiadať či ako prebieha schvaľovací proces.

Príručka je v elektronickej verzii dostupná TU, v tlačenej verzii je v obmedzenom množstve dostupná aj v sídle ÚSV ROS.


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 16.08.2017 


< Späť