itretisektor | Pozvánka na konferenciu "Šport a právo 2017"

Pozvánka na konferenciu "Šport a právo 2017"

P O Z V Á N K A

Učená právnická spoločnosť, Slovenský futbalový zväz a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy organizujú

VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou:


„ŠPORT A PRÁVO 2017“

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z., v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy, ako aj ďalšími partnermi a spolupracovníkmi projektu implementácie zákona o športe do praxe, organizuje v dňoch 12. – 13. októbra 2017 v hoteli AquaCity v Poprade, VI. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „ŠPORT a PRÁVO 2017“, ktorej hlavnými témami budú:

1. "Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?" (odborný garant: Mgr. Zuzana Zajíčková a JUDr. Peter Sepeši)

2. "Fond na podporu športu ako moderný transparentný nástroj na financovanie športu zo štátnych prostriedkov". (odborný garant: Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.)

3. "Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť". (odborný garant: Ing. Ján Letko)

4. "Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?" (odborný garant: JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.)

5. "Voľné témy športového práva" (príspevky budú zaradené podľa časových možností programu)

Na konferencii sa zúčastnia okrem pozvaných hostí (osobnosti slovenského športu) aj odborníci z praxe a predstavitelia vysokých škôl zaoberajúci sa problematikou (nielen) športového práva i dobrej správy v športe, ktorí sa podieľali na príprave návrhu zákona o športe a jeho implementácii do praxe, vďaka ktorým sa v posledných rokoch aj vďaka komunitnej platforme občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť tvorí, rozvíja a zdieľa slovenská znalosť v oblasti riadenia a dobrej správy športu, ako dôležitej súčasti občianskej spoločnosti.

Myšlienka konferencie ŠPORT a PRÁVO 2017:

"Na konci každého pravidla a ním upraveného procesu je človek, ktorý sa pod vplyvom toho, čomu/komu verí,

rozhoduje, či je ten jeho pomyselný pohár poloplný alebo len poloprázdny,

... nech sa ten náš športový pohár javí ako poloplný a po kvapkách doň každodennou tvorivou činnosťou prilievajme živú vodu, dobro a vieru, že sa pomaly ale isto bude plniť

a s ním aj želania a sny slovenských športovcov, ich realizačných tímov, rodín, športovej komunity a fanúšikov slovenského športu.".

(UčPS tím) 


Konferencia sa uskutoční v dňoch 12. - 13. októbra 2017 v hoteli AquaCity Poprad v Poprade.

Registrácia účastníkov – 12. októbra 2017 od 09.00 - 09.30 hod.

Začiatok konferencie – 12. októbra 2017 o 09.30 hod.

Predpokladané ukončenie konferencie – 13. októbra 2017 o 14.00 hod.


Všetky dôležité informácie o pripravovanej konferencii sú dostupné na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti - TU.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa elektronicky - vyplnením prihlášky priamo na portáli UčPS prostredníctvom prihlasovacieho systému na stránke UčPS (linky na prihlášku na konferenciu S UBYTOVANÍM alebo BEZ UBYTOVANIA) alebo zaslaním e-mailu kontaktným osobám konferencie, ktoré Vám zašlú prihlasovací formulár.

Prihlásenie je možné do vyčerpania voľných miest najneskôr do 30. septembra 2017. Záujemcovia, ktorých prihlášky budú zaslané, resp. prijaté po uvedenom termíne uzávierky budú zaradení do zoznamu účastníkov len v tom prípade, ak predpokladaný počet účastníkov konferencie nebude ešte naplnený.

Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený, v prípade väčšieho záujmu bude rozhodujúcim kritériom dátum prijatia prihlášky. To sa netýka pozvaných účastníkov, lektorov a hostí. Na portáli UčPS sa nachádza aktuálny zoznam prihlásených (záujemcov o účasť) i pozvaných účastníkov. Vzhľadom na predpokladaný veľký záujem o účasť na konferencii zrejme nebude možné uspokojiť všetkých záujemcov, preto tak ako po minulé roky pripravujeme v spolupráci so SFZ on-line prenos z konferencie a spracovanie záznamov vystúpení jednotlivých lektorov.

Podklady k jednotlivým témam a program konferencie budú publikované na stránke UčPS (v najbližších dňoch): www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_podklady_2017.

Partnermi podujatia sú: Slovenský futbalový zväz, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy.


V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte prosím na kontaktné osoby podujatia, ktorými sú:

  • pre odborné otázky:

         Mgr. Lukáš Pitek, tel. 421 910 496 196; lukas.pitek@gmail.com;

         JUDr. Jaroslav Čollák, tel.: 421 918 440 156; e-mail: jaroslav.collak@gmail.com a

         Mgr. Igor Šumichrast, tel.: 421 904 961 949; e-mail: igor.sumichrast@gmail.com a

  • pre organizačné veci:

        Ing. Simoneta Sepešiová, tel.: 421 903 841 924; e-mail: simona.sepesi@gmail.com

        Mgr. Michael Válek, tel.: 421 904 442 693; e-mail: michaelvalek@gmail.com.

Tešíme sa na Váš záujem a Vašu aktívnu účasť. 


Spracovala: Petra Janáčková, dňa: 19.09.2017

Zdroj:  Učená právnická spoločnosť


< Späť