itretisektor | TS: Open Government Week 2017 - Save the date

TS: Open Government Week 2017 - Save the date

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017.

Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým sme naštartovali Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný sieťovaniu širokého spektra aktérov, ktorí sa podieľajú na realizácii záväzkov SR v oblasti otvoreného vládnutia tak na strane verejnej správy, ako aj na strane občianskej spoločnosti, akademickej obce a iných socio-ekonomických partnerov.

V týždni od 6. novembra do 10. novembra 2017  budeme diskutovať a hľadať spoločné, prospešné riešenia pre všetkých v témach otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia, otvorené dáta a v téme nástrojov boja proti korupcii. Už teraz sa môžete tešiť na živé a konštruktívne diskusie, prezentácie inovatívnych projektov, prístupov z prostredia verejnej správy, akademického prostredia, mimovládnych neziskových organizácií z domova aj zo zahraničia.

OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 je rozdelený do 5 tematických dní:

06.11.2017 – Otvorené vzdelávacie zdroje (14:00–17:30)
07.11.2017 – Participácia (9:00–16:00)
08.11.2017 – Otvorená legislatíva (9:00–15:00)
09.11.2017 – Otvorené informácie (otvorené dáta, otvorené API, otvorený softvér) (9:00–16:00)
10.11.2017 – Transparentnosť a boj proti korupcii (9:00–15:00)

Miesto konania: Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, 81109 Bratislava
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa workshopu OPEN GOVERNMENT WEEK 2017, prosím, vyplňte registračný formulár a zarezervujete si deň/dni vo Vašom kalendári.

Účasť na workshopoch je bezplatná.

Presný program a zoznam prezentujúcich zverejníme v nasledujúcich dňoch na stránke nášho úradu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje elektronicky Ivetu Ferčíkovú (telefonicky na 02 / 509 44 985), prípadne Luciu Bernátovú (telefonicky na 02 / 509 44 924).

Tešíme sa na Vás!


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Spracovala: Petra Janáčková, dňa 16.10.2017


< Späť