itretisektor | TS: Príďte diskutovať s ministerkou spravodlivosti o tom, či otvorené vládnutie môže prinavrátiť dôveru?
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Nová možnosť podpory športu detí

  príspevok od zamestnávateľov - viac čítajte v článku: Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Príďte diskutovať s ministerkou spravodlivosti o tom, či otvorené vládnutie môže prinavrátiť dôveru?

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017.

Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým naštartovali Akčný plánIniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný sieťovaniu širokého spektra aktérov, ktorí sa podieľajú na realizácii záväzkov SR v oblasti otvoreného vládnutia tak na strane verejnej správy, ako aj na strane občianskej spoločnosti, akademickej obce a iných socio-ekonomických partnerov.

V týždni od 6. novembra do 10. novembra 2017  budeme diskutovať a hľadať spoločné, prospešné riešenia pre všetkých v témach otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia, otvorené dáta a v téme nástrojov boja proti korupcii. Už teraz sa môžete tešiť na živé a konštruktívne diskusie, prezentácie inovatívnych projektov, prístupov z prostredia verejnej správy, akademického prostredia, mimovládnych neziskových organizácií z domova aj zo zahraničia.

OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 je rozdelený na úvod a 5 tematických blokov:

 • 06.11.2017 - OTVORENIE OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 panelovou diskusiou na tému "Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru ľudí v štát?" (11:00 - 13:00)
 • 06.11.2017 – Otvorené vzdelávacie zdroje (14:00–17:30)
 • 07.11.2017 – Participácia (9:00–16:00)
 • 08.11.2017 – Otvorená legislatíva (9:00–15:00)
 • 09.11.2017 – Otvorené informácie (otvorené dáta, otvorené API, otvorený softvér) (9:00–16:00)
 • 10.11.2017 – Transparentnosť a boj proti korupcii (9:00–15:00)

Miesto konania: Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, 81109 Bratislava

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa workshopu OPEN GOVERNMENT WEEK 2017, prosím, vyplňte registračný formulár a zarezervujete si deň/dni vo Vašom kalendári.

Účasť na workshopoch je bezplatná.

Presný program a zoznam prezentujúcich zverejníme v nasledujúcich dňoch na stránke úradu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje elektronicky Ivetu Ferčíkovú (telefonicky na 02 / 509 44 985), pripadne Luciu Bernátovú (telefonicky na 02 / 509 44 924).

--------------------

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 30.10.2017 


< Späť