itretisektor | TS: Prebieha proces administratívneho overovania žiadostí

TS: Prebieha proces administratívneho overovania žiadostí

V rámci dopytovo orientovaných výziev, ktoré sú zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O výsledkoch prebiehajúceho procesu budú predkladatelia projektov písomne informovaní a v prípade potreby im budú zaslané žiadosti o doplnenie dokumentov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“), ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa, v priebehu decembra 2017 zverejní usmernenie k vypracovaniu projektov, ktoré sa budú predkladať v rámci 2. hodnotiaceho kola vyššie uvedených výziev. Cieľom usmernenia je zamedzenie administratívnych pochybení a nedostatkov pri predkladaní projektov. Usmernenie, ako aj termín 2. hodnotiaceho kola, bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva, v sekcií operačného programu Efektívnej verejnej správy, ktorý nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 02.11.2017


< Späť