itretisektor | TS: UčPS zaslala list ministerke školstva
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: UčPS zaslala list ministerke školstva

Dňa 24. 11. 2017 zaslala Učená právnická spoločnosť list Ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martine Lubyovej. 

Uvedený list si môžete pozrieť TU.

Obsahom listu pani ministerke a jeho príloh sú podklady vytvorené v rámci s vykonanej právno-ekonomickej analýzy financovania športu z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva vo vzťahu k dodržaniu záväzných pravidiel financovania šprortu ustanovených zákonom o športe.

Prílohy si môžete pozrieť TU:

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

Zhrnutie faktov k (ne)dodržaniu zákonného minima garantovaných prostriedkov štátneho rozpočtu na šport

Výsledok právno-ekonomickej analýzy UčPS

O výsledku právno-ekonomickej analýzy UčPS boli informované aj národné športové zväzy Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor, ktorých financovania sa dotýkajú závery predmetnej analýzy.


Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Spracovala: Petra Janáčková, dňa 1. 12. 2017< Späť