itretisektor | TS: Použitie finančných prostriedkov športových zväzov - nový právny predpis
  • Dotačné programy Ministerstva práce

    finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
  • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

    spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
  • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

    na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Použitie finančných prostriedkov športových zväzov - nový právny predpis

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 28. 1. 2018 zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznaného športu. 

Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť, na ktoré náklady môže národný športový zväz použiť finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok uznanému športu podľa § 68 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejnosť sa môže v lehote do 10. 1. 2018 zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov. 

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Slov-lex

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová 


< Späť