itretisektor | TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚSV ROS pripravilo návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je možné pripomienkovať na tomto odkaze (vyžaduje sa registrácia na Slov-lex) do 23. januára 2018.

Kľúčovým prvkom navrhovaného zákona je zvýšenie transparentnosti základných informácií o mimovládnych neziskových organizáciách zriadením jednotného centrálneho registra, do ktorého sa budú zapisovať dôležité údaje – najmä štatutári MNO.Spracovala: Petra Janáčková, dňa 11.1.2018
Zdroj: ministerstvo vnútra SR


< Späť