itretisektor | TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚSV ROS pripravilo návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je možné pripomienkovať na tomto odkaze (vyžaduje sa registrácia na Slov-lex) do 23. januára 2018.

Kľúčovým prvkom navrhovaného zákona je zvýšenie transparentnosti základných informácií o mimovládnych neziskových organizáciách zriadením jednotného centrálneho registra, do ktorého sa budú zapisovať dôležité údaje – najmä štatutári MNO.Spracovala: Petra Janáčková, dňa 11.1.2018
Zdroj: ministerstvo vnútra SR


< Späť