itretisektor | Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) vyzýva inštitúcie na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“.

Cieľom projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o neziskovom sektore aj o celej občianskej spoločnosti.

ÚSVROS hľadá partnera, ktorý bude spolupracovať v pozícii partnera projektu a bude sa aktívne zúčastňovať na príprave a realizácii projektu. 

Bližšie informácie:  http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyzva-na-zasielanie-sutaznych-navrhov-na-uzavretie-partnerstva-v-ramci-pripravovaneho-narodneho-projektu-kvalitnejsie-verejne-politiky-prostrednictvom-lepsieho-poznania-obcianskej-spolocnosti


< Späť