itretisektor | Manuál na používanie portálu itretisektor.sk
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Manuál na používanie portálu itretisektor.sk

/on-line verzia manuálu/

1. Komu je portál itretisektor.sk určený?
Mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v neziskovom sektore, ale aj štátnym organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o činnosti a informácie z neziskového sektora.

Portál itretisektor.sk prináša aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky neziskového sektora.

Pre jednoduchšiu orientáciu sme zvolili farebné kódovanie informácií:

 • Právne menu a informácie z práva sú podfarbené modrou farbou
  (ľavá časť portálu itretisektor.sk)
 • Ekonomické menu a informácie z ekonomiky sú podfarbené bielou/sivou farbou 
  (horná časť portálu itretisektor.sk)
 • Servisné menu a servisné informácie sú podfarbené červenou farbou 
  (pravá časť portálu itretisektor.sk)

2. Ako sú umiestnené informácie na webe intretisektor.sk?

Z každej oblasti prináša portál itretisektor.sk Odborné a Aktuálne informácie:

 • Aktuálne informácie sa nachádzajú v centrálnej časti obrazovky portálu itretisektor.sk
 • Odborné informácie sú uvádzané v príslušnom menu (Právne, Ekonomické, Servisné) po obvode portálu itretisektor.sk

Právne menu obsahuje 4 hlavné časti:

 • Právne formy neziskového sektora
 • Verejnoprospešné oblasti,  v ktorých sú aktívne organizácie neziskového sektora
 • Centrálny arbitrážny súd (v príprave)
 • Centrálna rada neziskového sektora (v príprave)
V právnom menu nájdete potrebné informácie k jednotlivým právnym formám organizácií (založenie, povinnosti, kontrola a atď.) a informácie o právnej úprave verejnoprospešných oblastí, v ktorých ako organizácia pôsobíte.

Ekonomické menu obsahuje informácie o:

 • Účtovníctve organizácií neziskového sektora
 • Daniach dotýkajúcich sa organizácií neziskového sektora
 • Rôznych fundraisingových zdrojoch financií
 • Iných ekonomických pojmoch
V ekonomickom menu tak nájdete potrebné informácie o účtovníctve a zdaňovaní vašej organizácie, o rôznych fundraisingových (aj pripavovaných) zdrojoch, ale aj možnostiach, ako ušetriť (napr. leasing)

Servisné menu obsahuje Elektronickú knižnicu ako doplnok k portálu itretisektor.sk, ktorá prináša unikátny zdroj odborných informácií z neziskového sektora.

Servisné menu obsahuje informácie aj o našich ďalších službách a aktivitách, a to najmä:

 • Tlačovú agentúru neziskového sektora
 • Grantový kalendár
 • Elektronický obchodný vestník
 • FLASH info
 • Zákony pre ľudí
 • Vzdelávanie
 • Publikácie
 • Štatistické údaje a 
 • Kontakty na telefonický dispečing ako aj MVO on-line poradenstvo. 
Pod Servisným menu môžete nájsť chronologický Kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MVO, ktorý ma za cieľ predchádzať nesplneniu jednotlivých povinností subjektov MVO. 

3. Ako čítať informácie na portály itretisektor.sk a pracovať s nimi?

 • Každá z položiek Právneho a Ekonomického menu obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.
  (napr. položka Právneho menu "Nadácie" obsahuje pojmy ako "zakladateľ",  "povinnosti nadácie", "výročná správa" a pod.)
 • Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa  zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút popisuje z hľadiska:
  • Legislatívnej úpravy daného inštitútu (právna definícia - paragrafové znenie a komentár, daňový a účtovný pohľad)
  • Dôvodovej správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
  • Odborných článkov publikovaných o danom inštitúte
  • Návrhov na zmenu legislatívy
  • Príkladov z praxe
  • Súdnych rozhodnutí k danému inštitútu ako aj
  • Vzorových dokumentov

Právne a ekonomické menu by vám malo dať odpovede a informácie potrebné na bežnú činnosť organizácie tak, aby ste  svoje aktivity vykonávali správne, v súlade s legislatívou.


< Späť