itretisektor | Pohľad Danice Hullovej na otázku Splnomocnenca

Pohľad Danice Hullovej na otázku Splnomocnenca

Pavol Demeš sa ma minulý týždeň spýtal na názor k téme splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Bola som síce pracovne mimo Slovenska, ale začala som čítať a sledovať diskusiu. Ani netušil, aký „zmätok v duši“ mi spôsobil.

Bránila som sa akémukoľvek názoru k tejto téme. Dokonca aj teraz mám pocit, že mám v tejto oblasti nejasno a to bol paradoxne dôvod k mojej reakcii.

Každým príspevkom sa dozvedám nové informácie. Určite je to aj moja vina, že som nezaregistrovala diskusiu o zriadení splnomocnenca na samom začiatku. Pomaly sa do témy ponáram, podľa príspevkov som rada že v pracovnej skupine boli ľudia ako Boris Strečanský, Filip Vagáč či Grigorij Mesežnikov. Nepoznám program, ostatných členov skupiny, vlastne skoro nič.

Posledné 2-3 roky som manažovala dva projekty pre, resp. s ESF, zamerané na zlepšenie komunikácie ESF a MVO a relevantnosti projektových výziev pre MVO. Viacerí lídri z MVO boli do týchto projektov zapojení. Zo strany ESF neustále zaznievalo, že MVO sú pre nich nečitateľné a aj preto sú pre ne vytvárané nepriaznivé podmienky vo výzvach.

Keď som si prečítala jednotlivé stanoviská k splnomocnencovi a spojila to s tým, čo o tejto, určite dôležitej téme viem ja a moji kolegovia, mám pocit že sme nečitateľní už aj my v samotnom 3. sektore.

Do hlasovania na stránke 1.SNSC sa v čase písania mojej reakcie zapojilo len 44 ľudí. Veľká časť ľudí z MVO o tejto téme a diskusii vôbec ani netuší.

Vyzerá, že na zmeny, hlavne rýchle a efektívne, nie je pripravená nielen vláda, ale ani my. Ale to by sme mali využiť a začať tam, kde sa na to asi v úvode nebol čas. Začať sa o efektívnych systémových nástrojoch rozprávať.

Znovu je to asi moja chyba, ale neviem takmer nič o práci a výstupoch Rady vlády MVO v predchádzajúcom období. Neviem sa vyjadriť k tomu, či je dobré v jej práci pokračovať. Neviem, aký je program splnomocnenca. Ale viem, že pre MVO treba vytvoriť vhodnejšie a slušnejšie podmienky na fungovanie, nie prežívanie.

Nostalgicky ma napadlo zvolať niečo, čo by pripomínalo Stupavskú konferenciu pre lídrov MVO. Výstupy by mali byť zverejnené, medializované a otvorené na diskusiu aj pre ostatných.

Bolo by dobré, keby sa na stretnutí porovnali výstupy a zámery doterajších i nových nástrojov komunikácie s vládou. Bolo by asi dobré hovoriť aj o tom, kto a za akých podmienok má mandát hovoriť za MVO a pod.

Navyše začína nové programovacie obdobie a MVO dostali, minimálne z ESF výzvu, aby sa aktívne zapojili do vyhodnotenia súčasných podmienok a príprave nových.

Danica Hullová


< Späť