itretisektor | TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves
 • *Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)*

  Prečítajte si odborný článok, v ktorom autor rozoberá problematiku riešenia sporov v športe v komparácií s právnou ochranou členov občianskych združení.
 • ***Návrh nového zákona o registri MNO - neziskový sektor pozor***

  Prinášame Vám odborný článok, v obsahu ktorého sa môžete dozvedieť všetko o plánovaných zmenách, ktoré má priniesť tento nový, mimoriadne dôležitý zákon pre neziskový sektor.
 • *Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom*

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dňa 18.1.2013 vydal platobný rozkaz, ktorým uložil mestu Spišská Nová Ves povinnosť zaplatiť zriaďovateľovi súkromných školských zariadení Kámo Nádej sumu 1.857.681,26 €.

Dôvodom je skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves malo nesprávnym úradným postupom pri výkone územnej samosprávy spôsobiť tomuto zriaďovateľovi súkromných školských zariadení škodu. Podľa žaloby mesto nesplnilo svoju zákonnú povinnosť a v rozpore so zákonom diskriminačne nevyplatilo zriaďovateľovi celú dotáciu na mzdy a prevádzku jeho školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 a 2012. Týmto krokom malo mesto ukrátiť zriaďovateľa o žalovanú sumu a ohroziť tak chod i samotnú existenciu školských zariadení zriaďovateľa, ktoré navštevovalo niekoľko tisíc detí, pričom však ostatným zriaďovateľom bola dotácia vyplatená v celej výške.

Pojem samospráva nie je možné stotožniť s pojmom svojvôľa. Aj samospráva je povinná rešpektovať ústavu a zákony a nie vytvárať si nejaký vlastný právny systém odporujúci základným právnym normám štátu. Je nevyhnutné aby samospráva konečne pochopila kde je jej miesto, kde sú hranice jej možného konania, inak je tu vždy priestor na zneužívanie verejnej moci. Rozhodnutie v tejto veci má preto nepochybne precedentný význam.“ uvádza advokát advokátskej kancelárie zastupujúcej v tomto spore navrhovateľa.

Žaloba na mesto Spišská Nová Ves prišla práve v čase, kedy sa v médiách objavujú mnohé tvrdenia o prinajmenšom „zaujímavých“praktikách samosprávy pri financovaní škôl a školských zariadení. Odrazom skutočnosti, že zrejme nie všetko je zo strany samospráv v tomto smere v poriadku, je i turbulencia okolo zmeny legislatívy o financovaní škôl a školských zariadení.

Kontakt:

Dagmar Kubíčková

Tlačová agentúra neziskového sekora

0917927781


< Späť