itretisektor | TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dňa 18.1.2013 vydal platobný rozkaz, ktorým uložil mestu Spišská Nová Ves povinnosť zaplatiť zriaďovateľovi súkromných školských zariadení Kámo Nádej sumu 1.857.681,26 €.

Dôvodom je skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves malo nesprávnym úradným postupom pri výkone územnej samosprávy spôsobiť tomuto zriaďovateľovi súkromných školských zariadení škodu. Podľa žaloby mesto nesplnilo svoju zákonnú povinnosť a v rozpore so zákonom diskriminačne nevyplatilo zriaďovateľovi celú dotáciu na mzdy a prevádzku jeho školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 a 2012. Týmto krokom malo mesto ukrátiť zriaďovateľa o žalovanú sumu a ohroziť tak chod i samotnú existenciu školských zariadení zriaďovateľa, ktoré navštevovalo niekoľko tisíc detí, pričom však ostatným zriaďovateľom bola dotácia vyplatená v celej výške.

Pojem samospráva nie je možné stotožniť s pojmom svojvôľa. Aj samospráva je povinná rešpektovať ústavu a zákony a nie vytvárať si nejaký vlastný právny systém odporujúci základným právnym normám štátu. Je nevyhnutné aby samospráva konečne pochopila kde je jej miesto, kde sú hranice jej možného konania, inak je tu vždy priestor na zneužívanie verejnej moci. Rozhodnutie v tejto veci má preto nepochybne precedentný význam.“ uvádza advokát advokátskej kancelárie zastupujúcej v tomto spore navrhovateľa.

Žaloba na mesto Spišská Nová Ves prišla práve v čase, kedy sa v médiách objavujú mnohé tvrdenia o prinajmenšom „zaujímavých“praktikách samosprávy pri financovaní škôl a školských zariadení. Odrazom skutočnosti, že zrejme nie všetko je zo strany samospráv v tomto smere v poriadku, je i turbulencia okolo zmeny legislatívy o financovaní škôl a školských zariadení.

Kontakt:

Dagmar Kubíčková

Tlačová agentúra neziskového sekora

0917927781


< Späť