itretisektor | TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dňa 18.1.2013 vydal platobný rozkaz, ktorým uložil mestu Spišská Nová Ves povinnosť zaplatiť zriaďovateľovi súkromných školských zariadení Kámo Nádej sumu 1.857.681,26 €.

Dôvodom je skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves malo nesprávnym úradným postupom pri výkone územnej samosprávy spôsobiť tomuto zriaďovateľovi súkromných školských zariadení škodu. Podľa žaloby mesto nesplnilo svoju zákonnú povinnosť a v rozpore so zákonom diskriminačne nevyplatilo zriaďovateľovi celú dotáciu na mzdy a prevádzku jeho školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 a 2012. Týmto krokom malo mesto ukrátiť zriaďovateľa o žalovanú sumu a ohroziť tak chod i samotnú existenciu školských zariadení zriaďovateľa, ktoré navštevovalo niekoľko tisíc detí, pričom však ostatným zriaďovateľom bola dotácia vyplatená v celej výške.

Pojem samospráva nie je možné stotožniť s pojmom svojvôľa. Aj samospráva je povinná rešpektovať ústavu a zákony a nie vytvárať si nejaký vlastný právny systém odporujúci základným právnym normám štátu. Je nevyhnutné aby samospráva konečne pochopila kde je jej miesto, kde sú hranice jej možného konania, inak je tu vždy priestor na zneužívanie verejnej moci. Rozhodnutie v tejto veci má preto nepochybne precedentný význam.“ uvádza advokát advokátskej kancelárie zastupujúcej v tomto spore navrhovateľa.

Žaloba na mesto Spišská Nová Ves prišla práve v čase, kedy sa v médiách objavujú mnohé tvrdenia o prinajmenšom „zaujímavých“praktikách samosprávy pri financovaní škôl a školských zariadení. Odrazom skutočnosti, že zrejme nie všetko je zo strany samospráv v tomto smere v poriadku, je i turbulencia okolo zmeny legislatívy o financovaní škôl a školských zariadení.

Kontakt:

Dagmar Kubíčková

Tlačová agentúra neziskového sekora

0917927781


< Späť