itretisektor | Aktuálne pripravujeme na Centrálnom odbornom portáli pre neziskový sektor

Aktuálne pripravujeme na Centrálnom odbornom portáli pre neziskový sektor

Vážení používatelia portálu,

prinášame informácie o aktuálne spracúvaných materiáloch pre zverejnenie na Centrálnom portáli pre neziskový sektor:

Aktuálne pripravujeme:

  1. Odborné články, ktorých témy sú:

  • Verejné obstarávanie: Verejné obstarávanie v neziskovom sektore – právne formy
  • Kultúrna spoločnosť: Podľa akých predpisov sa riadia vzťahy pri vykonávaní divadelnej činnosti?
  • Športová spoločnosť: Rozhodovanie sporov podľa zákona o športe
  • Cirkevná spoločnosť: Vnútorná štruktúra vedenia v cirkvi/náboženskej spoločnosti podľa právneho poriadku SR   

Veríme, že Vám naše aktivity budú osožné pri každodennej práci.

Tím 1SNSC.sk


< Späť