itretisektor | Projekcia vývoja poukázanej sumy z 2% z dane v roku 2011
 • *Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)*

  Prečítajte si odborný článok, v ktorom autor rozoberá problematiku riešenia sporov v športe v komparácií s právnou ochranou členov občianskych združení.
 • ***Návrh nového zákona o registri MNO - neziskový sektor pozor***

  Prinášame Vám odborný článok, v obsahu ktorého sa môžete dozvedieť všetko o plánovaných zmenách, ktoré má priniesť tento nový, mimoriadne dôležitý zákon pre neziskový sektor.
 • *Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom*

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Projekcia vývoja poukázanej sumy z 2% z dane v roku 2011

Pripravili sme odhad, ako sa bude vyvíjať poukázaná suma "2%" v roku 2011. Vychádzali sme z údajov o plnení štátneho rozpočtu za rok 2009 a 2010, ktoré zverejnilo Daňové riaditeľstvo SR. Ako z tabuľky vyplýva:

1. Fyzické osoby poukázali v roku 2010 15,6mil. €, čo je 47% z maximálnej možnej sumy (keby každý poukázal svoje 2% z dane)

2. Právnické osoby poukázali v roku 2010 28,6mil. €, čo je 66% z maximálnej možnej sumy (keby každá spoločnosť poukázala 2% z dane)

3. Z celkovej možnej sumy bol spolu (FO aj PO)  prevedený 58% podiel.

Tieto percentá (47% resp. 66%) sme použili na prepočet, koľko asi môžeme očakávať z 2% z daní v roku 2011... výsledky sú v tabuľke, pričom v roku 2011 sme predpokladali, že právnické osoby (firmy) poukážu 2% z dane (teda nie iba 1,5% z dane) - zatiaľ nevieme zodpovedne odhadnúť, koľko PO skutočne poukáže 2% a koľko iba 1,5%... čísla sú aj bez toho alarmujúce.

Z tabuľky vyplýva, že celkovo v roku 2011 očakávame oproti roku 2010 pokles poukázanej sumy o 13,3mil. €, čo predstavuje pokles o 30%!!!

2010

Príjem do štátneho rozpočtu:

(k 31.12.2009)

Teoreticky maximálna suma, keby každý poukázal 2% z dane: Reálne prevedené 2% z dane: % využitia z maxima:

Daň z príjmov

FO

1 656 760 718 € 33 135 214 € 15 553 064 € 46,94%

Daň z príjmov

PO

2 167 265 886 € 43 345 318 € 28 591 712 € 65,96%

Spolu: 76 480 532 € 44 144 776 €


100% 58%

2011

Príjem do štátneho rozpočtu:

(k 31.12.2010)

Teoreticky maximálna suma, keby každý poukázal 2% z dane: Projekcia, ak využitie to isté ako v roku 2010:

Daň z príjmov

FO

1 482 978 071 € 29 659 561 € 13 922 198 € 46,94%

Daň z príjmov

PO

1 286 258 163 € 25 725 163 € 16 968 318 € 65,96%

Spolu:
55 384 725 € 30 890 516 €


100% 56%

Zmena 2011/2010: FO PO Spolu:
Projekcia: -1 630 866 € -11 623 394 € -13 254 260 €
% -10,49% -40,65% -30,02%


< Späť