itretisektor | Blog Demeš: Radičová, Vagač a tretí sektor
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Blog Demeš: Radičová, Vagač a tretí sektor

Istý komentátor pred rokmi napísal, že premiér Vladimír Mečiar prispel k otužovaniu tretieho sektora. Zdá sa mi, že odchádzajúca premiérka Radičová prispela k jeho zmľandraveniu.

Organizácie pestrofarebného tretieho sektora mali v minulosti guráž a kapacitu mobilizovať voličov a dohliadať na férovosť volebného zápasu, najmä keď išlo o kriticky dôležité voľby. Tie nadchádzajúce sa budú konať v čase alarmujúcej nedôvery ľudí v politický systém a politikov. Prieskumy verejnej mienky tiež naznačujú, že sa dožijeme najnižšej volebnej účasti odkedy si komunisti zbalili kufre. Tretí sektor však pred parlamentnými voľbami zostal pasívny. Namiesto starostlivo pripravenej a efektívnej občianskej kampane, ktorá by pomenovala problémy krajiny a žiadala od politikov odpočet a plán, sa mimovládky, až na niekoľko pozoruhodných individuálnych aktivít, v nemom úžase dívajú na oprávnené gorilie protesty vedené zatiaľ neskúsenými mladými ľuďmi. A novoustanovený Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti situáciu len tíško monitoruje a tvorí málo viditeľné strategické dokumenty pre lepšiu budúcnosť.

Vládny úrad pre mimovládky?

Tretí sektor sa pochopiteľne diferencuje a vyvíja, viaceré jeho osobnosti sa rozhodli pôsobiť v iných oblastiach, či jednoducho tvorivú rebéliu očakávajú od mladších aktivistov. Viacerí treťosektoroví aktivisti sa rozhodli pod tlakom doby vstúpiť ako kamikadze na paluby rôznych straníckych kandidátok aj s veľkým rizikom, že neuspejú.

Premiérka Radičová v minulosti pôsobila v prostredí mimovládnych organizácií a dostatočne ho poznala. Nepochybujem, že na počiatku mala dobrý úmysel stimulovať občianske iniciatívy a vytvárať otvorenejšie vzťahy medzi štátom a mimovládnym sektorom. Do vládneho úradu prizvala ako poradcov či zamestnancov viacerých profesionálov z mimovládok, aby už neboli len oponentmi, ale aj spolutvorcami vládnej politiky. Už čoskoro sa však ukázalo, že tretí sektor nebude patriť medzi jej priority a „agendu" delegovala na šéfa jej poradného zboru Mariána Balázsa, ktorý na vládny úrad prišiel z iného prostredia. Po takmer roku vládnutia bol obsadený post splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, s nie úplne ujasneným mandátom a dostatočne širokou akceptáciou. Občiansky aktivista Filip Vagač sa navyše ujal tohto postu v čase, kedy už bolo jasné, že premiérka sa ocitla v zložitých zápasoch vo vnútri vlastnej strany, ako aj v koalícii, ktoré ju neskôr premohli.

Viacerí mienkotvorní hráči z tretieho sektora, ktorí sa dostali priamo či nepriamo do úzkej spolupráce s Úradom vlády SR, stratili tým schopnosť otvorene a kriticky pomenovávať kroky premiérky v obave, že oslabia jej krehké postavenie v politickej aréne. Nepozastavili sa ani nad bizarnou hybridnou adresou www.tretisektor.gov.sk, ktorá asi mala symbolizovať predstavu o jednote vlády a tretieho sektora.

Spojenectvo, či odstup?

Iveta Radičová aj napriek vysokej dôvere ľudí ohlásila po voľbách odchod z politiky. Ide o jej osobné rozhodnutie, nik ju z politiky nevyštval. Bola prvou ženou na premiérskom poste a nepochybne urobila v rámci svojích možností a v neľahkej dobe veľa dobrého. Model vzťahu vlády a tretieho sektora, ktorý sa snažila vytvoriť je však zradný a dúfam, že neudržateľný.

Po odovzdaní premiérskeho žezla a avizovanom návrate na univerzitu a do občianskej spoločnosti bude mať Iveta Radičová, spolu s nami ostatnými, inštitucionálne zakotvený nástroj pre styk s budúcou vládnou garnitúrou. Vie si profesorka Radičová predstaviť komunikáciu so splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť vymenovaným napríklad Róbertom Ficom?

Som presvedčený, že mimovládne organizácie, podobne ako médiá, si musia do budúcnosti udržať patričný odstup od vlády. Pred nami je náročný zápas o navrátenie sebavedomia a akcieschopnosti tretieho sektora. Nehierarchického, slobodného a prirodzene angažovaného. Pre ďalší zdravý vývoj Slovenska, kde sa verejnosť začala rázne dožadovať spravodlivosti, transparentnosti a efektivity, to bude kriticky dôležité.
< Späť