itretisektor | Reakcia Zuzany Szatmáry na verejnú diskusiu o splnomocnencovi

Reakcia Zuzany Szatmáry na verejnú diskusiu o splnomocnencovi

Centrálny portál pre neziskový sektor otvoril začiatkom týždňa verejnú diskusiu o inštitúte splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Prinášame úvodný postreh, ktorý na základe vyjadrenia hovorcu Ivety Radičovej pre Tlačovú agentúru neziskového sektora napísala zástupkyňa organizácie v neziskovom sektore. Materiál bol uverejnený v denníku SME a prinášame ho v plnom znení.  

Vláda nevyužíva tie inštitúcie na spoluprácu s tretím sektorom, ktoré už existujú, a zbytočne vytvára nové. Kým tie prvé znamenajú neplatenú zodpovednosť a problémy pre zástupcov vlády, tie druhé sú atraktívne pre všetkých účastníkov.

Na začiatku činnosti novej vlády som v nasilu dobrej (ale nie naivnej) viere v dobrú vôľu a skúsenosti jej členov práve z čias, keď ich mnohé mimovládne organizácie prichýlili, publikovala článok Čo má vedieť vláda o III. sektore. Cieľom materiálu bol súhrn, popis situácie a plán ďalšej cesty. Ako obvykle, nič sa neudialo. Vlastne udialo.

Stanovisko hovorcu premiérky Ivety Radičovej k vzniku nového splnomocnenca pre občiansku spoločnosť z 11. januára vyvoláva viacero závažných otázok. Pokladá vláda tretí sektor za partnera pri riešení problémov, ktoré nevie, nechce alebo nemôže riešiť štát? Pokladá aktívny a zdatný sektor za svoju brzdu či hendikep? Alebo mieni aktivity tretieho sektora podriadiť svojim potrebám?

Vytvára vláda nové inštitúty (napríklad svojich splnomocnencov), aby vznikali nové úradnícke posty a možnosti účelovo adresovať peniaze? Alebo je leitmotívom vytvárania nových nezmyselných inštitútov idea „rozdeľuj a panuj"? Alebo je celý tento proces len nevedomosťou o známych veciach? Aj to je možné, veď už pojem „ľudské práva a menšiny" je hlúposť, pretože menšinová agenda je nedeliteľnou súčasťou ochrany ľudských práv tak, ako sú jej súčasťou deti, chorí, starí... Hlúposťou môže však byť len naoko, veď taká nová sekcia bude mať svoje peniaze z rozpočtu na seba aj na adresné rozdeľovanie.

Splnomocnenec je úradník

Závažnou otázkou na vládu je, prečo nemá záujem na sfunkčnení Rady vlády SR pre mimovládne organizácie s existujúcou vlastnou legislatívno­ekonomickou sekciou.

Pochopiteľne, každá vláda si vytvára svoje poradné orgány a splnomocnencov a je na jej vôli, či a kým si chce dať radiť a komu za plat udelí plné moci. Záujmom mimovládnych organizácií je mať životaschopný, silný a kompetentný nezávislý a partnerský vzťah. Výsledkom takéhoto rovnocenného vzťahu má byť potom prispenie k verejnému blahu a k realizácii ľudských práv - od práva na združovanie cez právo na dobré životné prostredie po ochranu menšín.

Takýto rovnocenný a efektívny vzťah je v záujme ľudí a teda aj v záujme vlády. Ak takýto vzťah neexistuje, nie sú ani želané výsledky, legitímne znie vyše dvetisíc rokov stará otázka otázka Qui bono - komu to prospieva?

Malá násobilka

Priebežné výsledky (úmyselných alebo neúmyselných) uvedených nejasností vo vzťahu vlády SR na rok 2011 sú:

A. Nečinnosť Rady vlády SR pre mimovládne organizácie a negovanie jej existencie a nečinnosť legislatívno­ekonomickej skupiny pri Rade vlády MVO. (Tieto orgány sú obsadené zvonka, nezávislými členmi mimovládnych organizácií.)

B. Budovanie nového úradu pre splnomocnenca pre ľudské práva a menšiny (nech už je náplňou čokoľvek a pod vicepremiérom Chmelom) a budovanie nového úradu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť (nech už je náplňou čokoľvek a pod premiérkou Radičovou).

(Tieto orgány sú obsadené zvnútra a za platy zo štátneho rozpočtu.)

Matematika nepustí. Skupina B je atraktívna (nezabúdajme na alokovanie grantových peňazí) pre všetkých účastníkov. Nezabúdajme na odôvodnenie nových vládnych postov vznikom ďalšej agendy.

Skupina A znamená len neplatenú zodpovednosť pre nezávislých členov zvonka a ťažkú prácu pre zástupcov vlády, prekážku v manipulovaní, „panovaní".

Neslobodno zabudnúť aj na zbavovanie sa zodpovednosti a vyživovanie byrokracie: „Máte predsa splnomocnenca (...) delegovali ste si svojich (...) to je agenda toho druhého úradu..." Všetko veci dobre známe. Práve preto, že sú známe nielen mechanizmy, ale aj dôvody a smerovanie, je našou psou, pardon, občianskou povinnosťou nemlčať, žiadať odpovede a konať.

Zuzana Szatmáry

(Autorka je riaditeľkou Nadácie Charty 77)< Späť