itretisektor | Reportáž z prednášky Joana Laportu, exprezidenta Fc Barcelona
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Reportáž z prednášky Joana Laportu, exprezidenta Fc Barcelona

Dňa 27.10.2010 sa experti športovej spoločnosti zúčastnili prednášky Joana Laportu, exprezidenta futbalového veľkoklubu Fc Barcelona v rokoch 2003 až 2010 na tému „Ako byť jednotkou na trhu a udržať sa na vrchole každý rok. FC Barcelona – tajomstvo úspešného podnikateľského modelu“. Práve počas prezidentovania Joana Laportu sa Fc Barcelona stala najlepší futbalovým klubom, získala 12 trofejí, z čoho až 6 v roku 2009 čím ako jediný klub v histórii vyhral všetky trofeje, ktoré futbalový klub môže počas jedného roka získať. Okrem tímových úspechov dosiahli viacerí hráči katalánskeho veľkoklubu mnohé individuálne ocenenia, z ktorých najcennejším bolo ocenenie FIFA WORLD PLAYER, ktorú v roku 2009 získal klenot kataláncov LIONEL MESSI.

Exprezident Laporta po krátkom úvode, v ktorom predstavil vznik klubu, jeho históriu a fungovanie venoval podstatnú časť svojej prezentácie 4 pilierom, na ktorých Fc Barcelona stojí.

 1. Atraktívny futbal. Tento pilier v sebe kombinuje ofenzívne poňatie hry, hru v duchu fair-play a spojenie veľkých hviezd a mladých hráčov z akadémie. Podstatným odlíšením od odvekého rivala Realu Madrid je práve rozdiel v tom, že Fc Barcelona dáva v podstatnej miere priestor odchovancom klubu z futbalovej akadémie La Masia. Ako pán Laporta uviedol „Fc Barcelona hviezdy tvorí, Real Madrid ich kupuje.“
 2. Spojenie so spoločnosťou, na základe ktorého sa Fc Barcelona vždy snaží byť čo najbližšie k ľudom a podporuje a plní si spoločenské záväzky. Tento pilier sa počas prezidentovania pána Laportu rozvíjal v kontexte spolupráce s organizáciami UNICEF, UNESCO a UNHCR a podnietil vznik centier XICS (Medzinárodná sieť centier solidarity) po celom svete prostredníctvom nadácie FC Barcelona.
 3. Multi-športový klub. Podstatou je podpora a rozvoj nielen futbalu, ale aj iných športov ako hádzaná, basketbal, futsal a ďalších 14 neprofesionálnych športov. V rámci tohto piliera pán Laporta uviedol, že až 55% celkového rozpočtu futbalového klubu Fc Barcelona putuje na platy hráčov. Dôležitá z jeho pohľadu bola dohoda s hráčmi, ktorú absolvoval osobne s každým jedným z nich, podľa ktorej sa plat delí na dve zložky, 60% platu je fixná čiastka a 40% hráč získava v závislosti od úspechov, počtu odohratých minút a víťazstiev v jednotlivých súťažiach.
 4. Filozofia klubu, postavená ako povedal pán Laporta na „barcelonskom štýle“.

Spolupráca s UNICEFOM

V septembri roku 2006 došlo k podpisu dohody medzi Fc Barcelona a UNICEFOM, ktorá bola základom ekonomickej spolupráce a každoročne poskytuje tejto organizácii 1,5 milióna eur. Podstatou tejto spolupráce zo strany Fc Barcelona je tvorba školských, kultúrnych a sociálnych programov, ktoré smerujú k pomoci chudobným po celom svete. Pán Laporta uviedol, že práve toto rozhodnutie bolo pre neho počas prezidentovania najväčším nešportovým úspechom, pričom sa ukázalo, že spojením Fc Barcelona s UNICEFOM došlo aj k zlepšeniu finančnej situácie klubu. Ako dodal touto spoluprácou „začalo niečo výnimočné“. Práve logo UNICEFU sa po 104 rokoch existencie klubu objavilo na dresoch Fc Barcelona a predstavuje tak výnimočnú formu charitatívnej reklamy, ktorú, ako povedal pán Laporta, oceňujú všetci sponzori klubu. Takmer k tomuto kroku nedošlo, pretože finančná situácia klubu v začiatkoch prezidentovania pána Laportu nebola lichotivá a nemenovaný potenciálny sponzor ponúkol v tomto období za reklamu jeho loga na dresoch počas 5 rokov sumu vo výške 120 000 000 eur.


Video z prednášky TU< Späť