itretisektor | Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.

13.12.2010 sa uskutoční rozporové konanie k zásadným pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z. z.

Stanovisko ASŠŠZS k snahe zabrániť prijatiu legislatívnych opatrení na zrovnoprávnenie financovania:

Pri uplatňovaní práva na vzdelávanie Slovenská republika v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl a školských zariadení. Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. - Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („súkromných školách“).

Diferencovanie financovania vzdelávania a výchovy podľa typu jednotlivých zriaďovateľov ide proti samotnej podstate existencie pluralitného systému vzdelávania v zmysle európskych dohovorov. Zvýhodňovanie jedného typu zriaďovateľa a jednej skupiny detí, žiakov a účastníkov záujmového vzdelávania je priamou diskrimináciou ostatných. Precedens v tomto prípade môže viesť k snahám zvýhodňovať jeden typ zriaďovateľov aj v iných druhoch škôl a školských zariadení i v iných typoch služieb.

V tejto súvislosti je dôležitým aj Nález Ústavného súdu PL. ÚS 13/09-81 z 18. 5. 2010. Poslanci podaním na ústavnom súde žiadali preskúmať, či ustanovenia zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb obcami a vyššími územnými celkami a ukladajú im zabezpečiť tieto služby prednostne a predovšetkým prostredníctvom vlastných zariadení, sú v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR potvrdil, že takto formulované ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR.


Celý materiál ASŠŠZS k rozporovému konaniu.< Späť