itretisektor | Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.

13.12.2010 sa uskutoční rozporové konanie k zásadným pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z. z.

Stanovisko ASŠŠZS k snahe zabrániť prijatiu legislatívnych opatrení na zrovnoprávnenie financovania:

Pri uplatňovaní práva na vzdelávanie Slovenská republika v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl a školských zariadení. Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. - Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („súkromných školách“).

Diferencovanie financovania vzdelávania a výchovy podľa typu jednotlivých zriaďovateľov ide proti samotnej podstate existencie pluralitného systému vzdelávania v zmysle európskych dohovorov. Zvýhodňovanie jedného typu zriaďovateľa a jednej skupiny detí, žiakov a účastníkov záujmového vzdelávania je priamou diskrimináciou ostatných. Precedens v tomto prípade môže viesť k snahám zvýhodňovať jeden typ zriaďovateľov aj v iných druhoch škôl a školských zariadení i v iných typoch služieb.

V tejto súvislosti je dôležitým aj Nález Ústavného súdu PL. ÚS 13/09-81 z 18. 5. 2010. Poslanci podaním na ústavnom súde žiadali preskúmať, či ustanovenia zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb obcami a vyššími územnými celkami a ukladajú im zabezpečiť tieto služby prednostne a predovšetkým prostredníctvom vlastných zariadení, sú v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR potvrdil, že takto formulované ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR.


Celý materiál ASŠŠZS k rozporovému konaniu.< Späť