itretisektor | Stanovisko Juliany Hajdukovej k otázke Splnomocnenca
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Stanovisko Juliany Hajdukovej k otázke Splnomocnenca

Už dlho zvažujem či reagovať. Ak áno, tak čo povedať. Ak aj poviem, má to zmysel ?

K rozhodnutiu reagovať na vašu diskusiu ma vyprovokovali 2 skutočnosti. Po prvé: záujem ľudí, ktorí sa prihlásili za „Okrúhly stôl ERD 2011“, ktorý v Prešove zorganizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum, za účelom implementácie ERD 2011 – Európskeho roku dobrovoľníctva v našom regióne. Prišlo 36 lídrov MVO z Prešovského kraja, čo dokumentuje potrebu vymeniť si skúsenosti, diskutovať a reflektovať na podnety spoločenského diania.

Dňa 26.01.2011 sa stretli sa ľudia, ktorí už roky pomáhajú iným prostredníctvom MVO a boria sa s problémami, ale nevzdali to. Ľudia, ktorí sa navzájom poznajú, vedia si vymeniť skúsenosti a bez veľkých finančných zdrojov, spoločne prispieť k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Bolo zrejme, že téma dobrovoľníctva ich spája a preto sme diskutovali, ako zefektívniť činnosť MVO a ako dlhodobejšie udržať dobrovoľníkov. Celý 3. sektor stavia na dobrovoľníkoch, ochotníkoch, amatéroch, ale ako im vytvoriť stabilné prostredie ? To v diskusii rezonovalo. V kuloároch sa diskutovalo aj o téme spoločnej reprezentácie tretieho sektora a aj potrebe oživiť Grémium 3S. Z tejto diskusie bolo jasné, že ľudia vedia len to, že nefunguje Rada vlády pre mimovládne organizácie a považujú to za smutné. Len málo z nich vedelo o snahe vytvoriť post splnomocnenca pre 3S. Ani pri veľkej snahe neviem spresniť, k čomu by sa priklonila väčšina. Niekto preferoval post splnomocnenca, ale zároveň bol aj proti argument, že predsa je to funkcia, ktorej predstaviteľ bude skladať účty svoju zamestnávateľovi (vláde), nie 3. sektoru. Rada vlády pre mimovládne organizácie je určite demokratickejší prvok, ak bude fungovať. V regióne však nemáme dostatok relevantných informácií, ktoré by pomohli zaujať jednoznačné stanovisko. Teda ani ja osobne nemám dostatok informácií, čo by bolo náplňou a úlohou splnomocnenca. Určite to nie je márna myšlienka, len si to vyžaduje čas, dostatok informácií.

Druhou príčinou, prečo reagujem je pozvánka, ktorú poslala neznáma skupina aktivistov, či folkloristov, ktorí zvolávajú 1. Celoslovenskú konferenciu tretieho sektora. Aj by som sa zasmiala, keby to nebolo vážne. Pozývajú nás ľudia, ktorí sa v treťom sektore neangažovali a možno len vidina zdrojov z nového programovacieho obdobie európskych štrukturálnych fondov ich inšpiruje k tomu, aby zvolávali ľudí od ktorých pýtajú aj nemalé peniaze. Je to legitímne, ale nie kontinuálne a korektné. Skúste sa zamyslieť skôr, než sa tam prihlásite.

Trochu ma prekvapilo aj to, že v daný deň sa na Ministerstve vnútra SR diskutovalo o návrhu zákona o dobrovoľníctve. V tichosti. Aj napriek tomu, že máme národný portál www.dobrovolnictvo.sk, ale máme aj iné formy komunikácie. Napriek tomu, nedokážeme mať dostatočne rýchlo potrebné informácie, ktoré by nás viedli k relatívne správnemu rozhodnutiu/konaniu.

Takže ako to zmeniť? Možno diskusiou, ktorú ste odštartovali a ku ktorej vyzývam aj ostatných.

Juliana Hajduková,
bývala hovorkyňa Krajského grémia 3S Prešovského kraja a členka Rady Prešovského dobrovoľníckeho centra.< Späť