itretisektor | Stanovisko Juliany Hajdukovej k otázke Splnomocnenca
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Stanovisko Juliany Hajdukovej k otázke Splnomocnenca

Už dlho zvažujem či reagovať. Ak áno, tak čo povedať. Ak aj poviem, má to zmysel ?

K rozhodnutiu reagovať na vašu diskusiu ma vyprovokovali 2 skutočnosti. Po prvé: záujem ľudí, ktorí sa prihlásili za „Okrúhly stôl ERD 2011“, ktorý v Prešove zorganizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum, za účelom implementácie ERD 2011 – Európskeho roku dobrovoľníctva v našom regióne. Prišlo 36 lídrov MVO z Prešovského kraja, čo dokumentuje potrebu vymeniť si skúsenosti, diskutovať a reflektovať na podnety spoločenského diania.

Dňa 26.01.2011 sa stretli sa ľudia, ktorí už roky pomáhajú iným prostredníctvom MVO a boria sa s problémami, ale nevzdali to. Ľudia, ktorí sa navzájom poznajú, vedia si vymeniť skúsenosti a bez veľkých finančných zdrojov, spoločne prispieť k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Bolo zrejme, že téma dobrovoľníctva ich spája a preto sme diskutovali, ako zefektívniť činnosť MVO a ako dlhodobejšie udržať dobrovoľníkov. Celý 3. sektor stavia na dobrovoľníkoch, ochotníkoch, amatéroch, ale ako im vytvoriť stabilné prostredie ? To v diskusii rezonovalo. V kuloároch sa diskutovalo aj o téme spoločnej reprezentácie tretieho sektora a aj potrebe oživiť Grémium 3S. Z tejto diskusie bolo jasné, že ľudia vedia len to, že nefunguje Rada vlády pre mimovládne organizácie a považujú to za smutné. Len málo z nich vedelo o snahe vytvoriť post splnomocnenca pre 3S. Ani pri veľkej snahe neviem spresniť, k čomu by sa priklonila väčšina. Niekto preferoval post splnomocnenca, ale zároveň bol aj proti argument, že predsa je to funkcia, ktorej predstaviteľ bude skladať účty svoju zamestnávateľovi (vláde), nie 3. sektoru. Rada vlády pre mimovládne organizácie je určite demokratickejší prvok, ak bude fungovať. V regióne však nemáme dostatok relevantných informácií, ktoré by pomohli zaujať jednoznačné stanovisko. Teda ani ja osobne nemám dostatok informácií, čo by bolo náplňou a úlohou splnomocnenca. Určite to nie je márna myšlienka, len si to vyžaduje čas, dostatok informácií.

Druhou príčinou, prečo reagujem je pozvánka, ktorú poslala neznáma skupina aktivistov, či folkloristov, ktorí zvolávajú 1. Celoslovenskú konferenciu tretieho sektora. Aj by som sa zasmiala, keby to nebolo vážne. Pozývajú nás ľudia, ktorí sa v treťom sektore neangažovali a možno len vidina zdrojov z nového programovacieho obdobie európskych štrukturálnych fondov ich inšpiruje k tomu, aby zvolávali ľudí od ktorých pýtajú aj nemalé peniaze. Je to legitímne, ale nie kontinuálne a korektné. Skúste sa zamyslieť skôr, než sa tam prihlásite.

Trochu ma prekvapilo aj to, že v daný deň sa na Ministerstve vnútra SR diskutovalo o návrhu zákona o dobrovoľníctve. V tichosti. Aj napriek tomu, že máme národný portál www.dobrovolnictvo.sk, ale máme aj iné formy komunikácie. Napriek tomu, nedokážeme mať dostatočne rýchlo potrebné informácie, ktoré by nás viedli k relatívne správnemu rozhodnutiu/konaniu.

Takže ako to zmeniť? Možno diskusiou, ktorú ste odštartovali a ku ktorej vyzývam aj ostatných.

Juliana Hajduková,
bývala hovorkyňa Krajského grémia 3S Prešovského kraja a členka Rady Prešovského dobrovoľníckeho centra.< Späť