itretisektor | Štátne dotácie na vzdelávanie

Štátne dotácie na vzdelávanie

Účelom novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bolo najmä upraviť podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby v oblasti regionálneho školstva. Novela priniesla úpravu poskytovania finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelizovaný zákon upravuje povinnosť zverejňovať zoznamy právnických osôb, fyzických osôb a výšky finančných objemov poskytnutých z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu nad finančnými prostriedkami.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (2)
§ Predpokladané oblasti regionálneho školstva, v ktorých sa budú poskytovať dotácie v roku 2012 a 2013
Vytvorené: 6. 06. 2011
Autor:Zuzana Reiffová
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo prehľad predpokladaných oblastí regionálneho školstva, v ktorých sa budú poskytovať dotácie v roku 2012 a 2013. 

§ Dotácie v oblasti regionálneho školstva
Vytvorené:10. 03. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2011.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
§ Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
Vytvorené: 2. 03. 2011
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stiahni súbor
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie, príloha č. 1 k smernici č. 41/2010-I
Register pojmov (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť