itretisektor | Vitajte!
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Školská spoločnosť/Legislatíva: Plánované legislatívne zmeny v…

06.12.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch a školského…

Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Organizovanie konferencie a ochrana…

06.12.2016

Aké sú povinnosti neziskovej organizácie v súvislosti s organizovaním konferencie a ochranou osobných údajov, napr. ak…

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do…

05.12.2016

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Cirkevná spoločnosť/Legislatíva: Návrh novely Nariadenia o…

02.12.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely nariadenia o úprave osobných požitkov poskytovaných…

Čítajte viac...

2% z dane: Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie…

29.11.2016

Chybou účtovníčky sme v roku 2015 neskoro uverejnili špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov za rok…

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Legislatíva: Rozpis finančných prostriedkov…

18.11.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 05.12.2016 - 11.12.2016

05.12.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 28.11.2016 - 04.12.2016

28.11.2016

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18.mája…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: UNICEF oslavuje 70 rokov, spúšťa kampaň pre každé dieťa (08.12.2016)

Medzinárodná organizácia UNICEF pomáha deťom po celom svete už 70 rokov. Založili ju pred siedmimi desaťročiami 11. decembra 1946 a odvtedy sa venuje pomoci deťom v ťažkej situácii. Jej poslanie, ktoré sa začalo po hrôzach druhej svetovej vojny, nestráca na aktuálnosti ani dnes, dokonca je táto pomoc dnes viac urgentná ako kedykoľvek predtým.

Čítajte viac...

TS: Staršie potraviny sa už nebudú vyhadzovať, ale pomôžu charite (01.12.2016)

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 29.11.2016 na svojej 11. schôdzi vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd SR bude posudzovať súlad Zákona o ochrane Pamiatkového fondu a Zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (25.11.2016)

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že prijíma návrh skupiny skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 33 ods. 7 písm. a) v spojení s § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 8 písm. a) v spojení s § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 44 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Čítajte viac...

TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby novely Info zákona (24.11.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), do ktorého tvorby sa môže zapojiť aj široká verejnosť. 

Čítajte viac...

TS: Karpatská nadácia otvorila 2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko (18.11.2016)

Karpatská nadácia otvorila dve výzvy na podávanie projektov, ktoré budú podporené z Nadačného fondu Getrag.
Čítajte viac...