itretisektor | Vitajte!
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole

14.03.2018

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli…

Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Zdravotné poistenie dobrovoľníkov

13.03.2018

Pôsobím ako dobrovoľník pre občianske združenie, ktoré chodí pravidelne počas leta čistiť lesy v horskom teréne.…

Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných…

12.03.2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej…

07.03.2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie…

Čítajte viac...

Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z…

07.03.2018

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

28.02.2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 12. 3. 2018 - 18. 3. 2018

12.03.2018

Čítajte viac...

2 % z dane: Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane…

08.03.2018

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok…

Čítajte viac...

TS: Podpora slovenských občianskych organizácií a iniciatív…

07.03.2018

Predstavitelia a predstaviteľky občianskych organizácií a iniciatív, vyjadrujú úprimnú sústrasť rodinám, priateľom a…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR k prebiehajúcim legislatívnym zmenám (21.02.2018)

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor prináša rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti- Martinom Giertlom. Čítajte viac...

TS: Stanovisko Centrálneho portálu pre neziskový sektor k novele zákona č. 4/2018 Z. z. (24.01.2018)

Vzhľadom na skutočnosť, že nám na Centrálny portál prišlo veľké množstvo otázok týkajúcich sa uvedenej novely, rozhodli sme sa zverejniť naše stanovisko.

Čítajte viac...

TS: Výzva na prekladanie žiadostí o Vyšehradské granty (16.01.2018)

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Visegrad Grants, Visegrad Grants, Strategic Grants. O granty sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, univerzity, vedecké centrá, samosprávy ale aj iné organizácie, pričom je hlavnou podmienkou zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti. 

Čítajte viac...

TS: Možnosť pripomienkovať nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (11.01.2018)

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚSV ROS pripravilo návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je možné pripomienkovať do 23. januára 2018.

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor na tému Neziskový sektor v súčasnom období s advokátom JUDr. Petrom Haňdiakom (10.01.2018)

V parlamente bola schválená vážna novela pre členov správnych rád a riaditeľov neziskových organizácií a ministerstvom zverejnený prelomový Zákon o registri neziskových organizácií.

K aktuálnej situácií v neziskovom sektore prinášame rozhovor s advokátom JUDr. Petrom Haňdiakom. 

Čítajte viac...