itretisektor | Vitajte!
  • ***Plánované návrhy noviel zákonov v sociálnej oblasti***

    O tom, aké zmeny sa chystajú v zákone o sociálnych službách a zákone o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si môžete prečítať v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Neinvestičné fondy/Školská spoločnosť: Zriaďovateľ školy alebo…

22.06.2016

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Plánované návrhy noviel zákonov…

22.06.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k plánovanému návrhu novely zákona o sociálnych službách a zákona o…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníctvo v športe -…

20.06.2016

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý priniesol so sebou…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Školská spoločnosť: Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri…

09.06.2016

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Sponzorstvo – otázky a odpovede

09.06.2016

Vyberáme otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho…

Čítajte viac...

Združenia/2% z dane: Vyhotovovanie výročnej správy pri prijatí 2%

03.06.2016

Chceli by sme si overiť, či je občianske združenie s povinnosťou auditu účtovnej závierky z titulu prijatia 2% povinné…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 20.06.2016 - 26.06.2016

20.06.2016

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18.mája…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 13.06.2016 - 19.06.2016

13.06.2016

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov (16.06.2016)

Čítajte viac...

TS: Z dnešnej TK Slovenskej kardiologickej spoločnosti (16.06.2016)

Podľa nedávno publikovanej štatistickej správy agentúry Eurostat patrí na Slovensku až 44 % z celkového počtu úmrtí osôb mladších ako 75 rokov do kategórie tzv. odvrátiteľných úmrtí.

Čítajte viac...

TS: Stanovisko MŠVVŠ SR k predškolským zariadeniam mimo siete škôl (14.06.2016)

V súvislosti s medializovanými udalosťami, ktoré sa stali v zariadeniach nespadajúcich do siete škôl a školských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR apeluje na rodičov, aby si preverili, do akého zariadenia dieťa zapíšu, nakoľko samotné Ministerstvo kladie dôraz na kvalitu poskytovaného výchovno-vzdelávacieho procesu len v školách zaradených do siete škôl a školských zariadení a tieto zariadenia v zmysle platnej školskej legislatívy aj kontroluje.

Čítajte viac...

TS: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania (14.06.2016)

 Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 vytvorený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bol predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania. 

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18.mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...