itretisektor | Vitajte!
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Rehole: Zabezpečenie záväzku zo zmluvy o pôžičke a zápis práv k…

26.08.2016

Generálne ústredie, ktoré máme v zahraničí, je ochotné prispieť nám na kúpu domu plnou sumou ceny nehnuteľnosti, s…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Združenia: Vyberanie členských príspevkov od…

25.08.2016

Musí športová organizácia (občianske združenie) vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: K trestnej…

17.08.2016

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Školská spoločnosť: Použitie príjmov z príspevkov uhradených…

22.08.2016

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Náhrada nemajetkovej ujmy v športe

17.08.2016

V rozhodnutí Arbitrážneho súdu pre šport v Lausanne vo veci Ariosa c. Club Olimpia číslo CAS 2015/A/3871 a Club…

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Návrh nariadenia o metodike na…

01.08.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu nariadenia vlády SR o metodike na výpočet príspevku uznanému…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 22.08.2016 - 28.08.2016

22.08.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 15.08.2016 - 21.08.2016

16.08.2016

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18.mája…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Reformný zámer – schválený (26.08.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na základe schváleného Reformného zámeru, pokračuje v ďalšej etape prípravy národného projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Reformný zámer ÚSV ROS bol schválený 14. júla 2016 na základe hlasovania hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (2. Zasadnutie). Bližšie informácie a Reformný zámer k národnému projektu ÚSV ROS nájdete v prílohách tejto správy. 

Čítajte viac...

TS: Bystrický Jump bude krokom k lepšiemu Slovensku (24.08.2016)

24. august 2016 – V stredu 21. septembra sa uskutoční v Banskej Bystrici piaty ročník konferencie Jump Slovensko – podujatia o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. O svoje skúsenosti sa s účastníkmi podelia jedenásti pracovití optimisti z rôznych kútov Slovenska. Navyše sa s Editou Bednárovou, Samom Marcom, Igorom Polakovičom a Braňom Frkom v neformálnych prednáškach dozvieme, čo nám v práci pre druhých môže ozaj pomôcť.

Čítajte viac...

TS: Týždeň dobrovoľníctva. Týždeň, ktorý zmení tvoj život. NADOBRO. (08.08.2016)

Po minuloročnom úspešnom štarte prichádza Bratislavské dobrovoľnícke centrum s druhým ročníkom Týždňa dobrovoľníctva, prostredníctvom ktorého sa môžete opäť zmeniť NADOBRO. Cieľom týždňa dobrovoľníctva, ktorý bude prebiehať v termíne 16.- 22. septembra 2016, je upozorniť verejnosť na dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre všetkých. Týždeň zároveň poskytne priestor organizáciám, aby prostredníctvom rôznych aktivít propagovali svoju činnosť.

Čítajte viac...

TS: Začína sa hlasovanie, v ktorom Nadácia SOV prerozdelí talentovaným športovcom 30 – tisíc eur (08.08.2016)

So začiatkom najväčšieho športového sviatku, XXXI. letnej olympiády v brazílskom Riu sa spustilo aj hlasovanie o najtalentovanejšieho mladého športovca či športovkyňu. Počas celého trvania olympiády prebieha hlasovanie v projekte Ukáž sa! TOP 12 mladým talentovaným športovcom Nadácia Slovenského olympijského výboru v grantovom programe prerozdelí až 30 tisíc eur. O tom, ktorý športovec získa akú finančnú podporu rozhodne verejnosť v internetovom hlasovaní, do 21. augusta 2016 na stránke nadácie SOV, kde sú zverejnené profily športovcov.

Čítajte viac...

TS: UNICEF vyzýva fanúšikov olympijských a paraolympijských hier, aby pomohli pri ochrane detí (08.08.2016)

UNICEF rozbehol celosvetovú športovú iniciatívu, ktorá má zapojiť ľudí do jeho činnosti na ochranu detí. Športoví nadšenci na celom svete sa môžu zadarmo stať súčasťou olympijskej a paraolympijskej iniciatívy tak, že sa prihlásia do Tímu UNICEF – Rozhýbte sa pre deti. Dar vo výške 5 Brazílskych realov je uvoľnený zakaždým, keď účastníci absolvujú 5 km peši alebo na vozíku.

Čítajte viac...