itretisektor | Vitajte!
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút…

23.05.2018

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z.,…

Čítajte viac...

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy…

16.05.2018

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Súdne pojednávanie v izbe zariadenia…

09.05.2018

Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe, ktorý kvôli svojmu…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

DOTAZNÍK K FINANCOVANIU VŠEOBECNE/SPOLOČENSKY PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

30.03.2018

Pracujete v oblasti sociálnych služieb, venujete sa "spoločensky prospešným službám"? Vaše odpovede pomôžu…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej…

07.03.2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie…

Čítajte viac...

Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z…

07.03.2018

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Športová spoločnosť: Smernica o športových odborníkoch v rámci…

23.05.2018

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského…

Čítajte viac...

Legislatíva/Správa majetku: Služby katastra nehnuteľností

23.05.2018

Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

E-knižnica: Zmluva o charitatívnej reklame

21.05.2018

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor prináša zmluvu o charitatívnej reklame k použitiu všetkými neziskovkami.…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...

Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (25.04.2018)

Čítajte viac...

ÚSVROS hľadá nových kolegov (25.04.2018)

Trúfate si pomôcť realizácii projektu zameraného na poznanie občianskej spoločnosti?Čítajte viac...

Študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce (20.04.2018)

Pedagogická  a Ekonomická fakulta UMB pripravili spoločný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce, ktorý je vhodným práve pre ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách.Čítajte viac...

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR k prebiehajúcim legislatívnym zmenám (21.02.2018)

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor prináša rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti- Martinom Giertlom. Čítajte viac...