itretisektor | Vitajte!
 • **Novinky v podpore audiovizuálnych diel**

  Prinášame Vám legislatívnu správu k novele vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte.
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Školská spoločnosť: Podmienky pre vydanie školského poriadku

23.06.2017

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu…

21.06.2017

Má byť  súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu…

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Novinky v podpore…

20.06.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte.

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Legislatíva/Dane: Nová definícia daňového tajomstva

21.06.2017

Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku.

Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Zmeny vo financovaní škôl

20.06.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,…

Čítajte viac...

Zamestnávanie: Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii

14.06.2017

Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 19.06.2017 - 25.06.2017

19.06.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.06.2017 - 18.06.2017

12.06.2017

Čítajte viac...

Nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2017 zverejnený

16.01.2017

Notárska komora SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2017! Aktuálny Zoznam prijímateľov 2% na rok…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Eurofondové projekty pre marginalizované rómske komunity (23.06.2017)

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorý prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 450 miliónov eur.

Čítajte viac...

TANS: Mimoriadna správa k požiadavke zmeny zákona o DPH (23.06.2017)

Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša informáciu o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva financií SR za účasti odborných zástupcov neziskového sektora, p. JUDr. Petra Haňdiaka a Mgr. Fedora Blaščáka, k požiadavke zmeny Zákona o DPH. 
Čítajte viac...

TS: Lepšie riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti (23.06.2017)

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa 20.06.2017 otvorilo zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“.

Čítajte viac...

TS: Spolupráca medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti vzdelávania (22.06.2017)

Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou bude pokračovať aj v rokoch 2017 – 2021.

Čítajte viac...

TS: Envirorezort spúšťa na školách environmentálny vzdelávací projekt (22.06.2017)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oficiálne odštartovalo pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime. Do pilotnej fázy sa zapojilo 962 tried po celom Slovensku.

Čítajte viac...