itretisektor | Vitajte!
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred…

04.12.2019

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej…

Čítajte viac...

Zamestnávanie: Nárok na rekreačný príspevok pri prechode…

04.12.2019

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u…

Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dodatočné zistenie nesplnenia…

29.11.2019

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Športová spoločnosť: Príspevok od zamestnávateľa na športovú…

14.11.2019

Odborný článok prináša bližšie informácie k novozavedenému inštitútu v Zákonníku práce, a to príspevku na športovú…

Čítajte viac...

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

13.11.2019

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike. Hlavným cieľom návrhu zákona je…

Čítajte viac...

2% z dane: Priradenie výdavkov k správnemu účelu použitia

31.10.2019

Plánujeme použiť 2% daň na mzdy a odvody zamestnancov v hospicovej služby, domácej ošetrovateľskej služby a domácej…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatíva/Športová spoločnosť: Zmeny zákona o športe v statuse…

05.12.2019

Parlament dňa 03.12.2019 schválil rozsiahle zmeny zákona č. 440/2015 Z. z. o športe týkajúce sa postavenia športovcov,…

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Nové dotácie pre knižnice a…

04.12.2019

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti…

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Plánované zmeny starostlivosti…

29.11.2019

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 28.11.2019 posunula do ďalšieho štádia zmeny zákona o sociálnom poistení, ktoré sa…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách (09.10.2019)

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

Čítajte viac...

TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s. (02.10.2019)

Tlačová agentúra pre neziskový sektor prináša stanovisko združenia nadácií LOTKA a TIPOS a.s. k aktuálnemu stavu sprevádzkovania charitatívnej lotérie na Slovensku. Čítajte viac...

TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne (06.09.2019)

Dňa  6.09.2019 prebehla tlačová konferencia k významnému rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho športového súdu v Lausanne, ktorý rozhodol v spore medzi plavkyňou Viktóriou Reichovou a Slovenskou plaveckou federáciou, a ktorý zásadným spôsobom nastavil pravidlá fungovania autonómie športu nielen v rámci Slovenskej republiky. V tlačovej správe Vám prinášame informácie priamo z tlačovej konferencie.
Čítajte viac...

NASES: Zaujíma nás váš názor (03.07.2018)

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. ⁞Čítajte viac...

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...