itretisektor | Vitajte!

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Združenia: Starosta obce ako člen občianskeho združenia

18.10.2016

Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia (v ktorom je člen, a zároveň vykonáva funkciu sekretára)? Nie je to…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Kontrolór športovej organizácie – otázky a…

13.10.2016

Dňa 1. januára 2015 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ktorý za účelom…

Čítajte viac...

2% z dane: Infomácie k poukázanému podielu zaplatenej dane

13.10.2016

Dokedy najneskôr musí finančná správa zaslať prostriedky z 2% na účet prijímateľa? Ako môžeme odkontrolovať, či…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Legislatíva/Školská spoločnosť: Zmena v spôsobe financovania…

17.10.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej…

Čítajte viac...

Združenia: Vyúčtovanie dotácie obce – originály, či fotokópie?

12.10.2016

Obec poskytla dotáciu subjektu – občianskemu združeniu pôsobiacemu v obci. Je toto občianske združenie povinné pri…

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Majetkové priznanie zástupcu riaditeľa školy

07.10.2016

Vzťahuje sa povinnosť podať majetkové priznanie aj na zástupcu riaditeľa súkromnej školy – neziskovej organizácie?

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 24.10.2016 - 30.10.2016

24.10.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17.10.2016 - 23.10.2016

17.10.2016

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra neziskového sektora pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18.mája…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 (25.10.2016)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rámci dotačných programov Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017.

Čítajte viac...

TS: Plánované zmeny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (20.10.2016)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO.

Čítajte viac...

TS: Grantový program Darujte Vianoce je otvorený. Pre všetkých, ktorí chcú pomáhať ľuďom v núdzi (20.10.2016)

Nadácia Orange otvorila jubilejný 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce. Jeho hlavnými aktérmi sú už tradične žiadatelia o grant, ktorí si v predvianočnom období nájdu čas, aby ľuďom v núdzi vymysleli krajšie sviatky. Vyvrcholením grantového programu bude už tradične slávnostné odovzdanie ocenenia Srdce na správnom mieste. To udelí Nadácia Orange výnimočnej osobnosti, ktorá sa dlhodobo angažuje v nezištnej pomoci druhým.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva pre kultúrny a kreatívny priemysel (19.10.2016)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z pozície Sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Čítajte viac...

TS: Možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (18.10.2016)

Využite možnosť zapojenia sa do tvorby novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. 
Čítajte viac...