itretisektor | Vitajte!
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Športová spoločnosť: Športovec ako samostatne zárobkovo činná…

23.01.2020

Odborný článok prináša informácie o zmenách v zákone o športe, ktoré boli zavedené novelou č. 6/2020 Z. z. s…

Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť/Správa majetku: Poplatky za malý zdroj…

17.01.2020

Sú aj rehole, ako právnické osoby nepodnikatelia, povinné ako prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia v stavbách…

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

16.01.2020

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

2% z dane: Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na…

15.01.2020

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom…

Čítajte viac...

Neinvestičný fond/Dotácie: Poskytnutie dotácie neinvestičnému…

11.12.2019

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19…

Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Príspevok od zamestnávateľa na športovú…

14.11.2019

Odborný článok prináša bližšie informácie k novozavedenému inštitútu v Zákonníku práce, a to príspevku na športovú…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Športová spoločnosť: Projekt modernizácie, rekonštrukcie a…

11.12.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je „Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej…

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Zmeny zákona o športe pre…

05.12.2019

Parlament dňa 03.12.2019 schválil rozsiahle zmeny zákona č. 440/2015 Z. z. o športe týkajúce sa postavenia športovcov,…

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Nové dotácie pre knižnice a…

04.12.2019

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách (09.10.2019)

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

Čítajte viac...

TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s. (02.10.2019)

Tlačová agentúra pre neziskový sektor prináša stanovisko združenia nadácií LOTKA a TIPOS a.s. k aktuálnemu stavu sprevádzkovania charitatívnej lotérie na Slovensku. Čítajte viac...

TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne (06.09.2019)

Dňa  6.09.2019 prebehla tlačová konferencia k významnému rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho športového súdu v Lausanne, ktorý rozhodol v spore medzi plavkyňou Viktóriou Reichovou a Slovenskou plaveckou federáciou, a ktorý zásadným spôsobom nastavil pravidlá fungovania autonómie športu nielen v rámci Slovenskej republiky. V tlačovej správe Vám prinášame informácie priamo z tlačovej konferencie.
Čítajte viac...

NASES: Zaujíma nás váš názor (03.07.2018)

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. ⁞Čítajte viac...

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...