itretisektor | Vitajte!
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Zamestnávanie: Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi

02.06.2020

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?

Čítajte viac...

Nadácie: Predaj nadácie?

27.05.2020

Ako prebieha predaj nadácie, s čím všetkým treba počítať pri predaji nadácie? Je to vôbec možné? Aké by mal dôsledky…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k prevádzke jaslí

23.05.2020

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR v spolupráci a Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Zmena výšky príspevku v…

27.05.2020

Dňa 26.5.2020 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška…

Čítajte viac...

2% dane: Aktuálne znenie ustanovení zákona k poskytovaniu…

23.04.2020

Prinášame vám aktuálne znenie novely ustanovení zákona o dani z príjmov k 2% dani, ktoré NR SR schválila dňa…

Čítajte viac...

2% z dane: Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na…

15.01.2020

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatíva/Športová spoločnosť: Zmeny zákona o športe v…

28.05.2020

Vláda SR schválila dňa 27.5.2020 návrh zákona, ktorým sa sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Zmeny v sociálnych službách

07.05.2020

Vlada SR dnes 07. 05. 2020 schválila dve nariadenia vlády Slovenskej republiky a návrh zákona, ktorými sa uskutočnili…

Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Povolené vykonávanie bohoslužieb

07.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 06. mája 2020 povoľuje výkon bohoslužieb, prvého…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách (09.10.2019)

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

Čítajte viac...

TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s. (02.10.2019)

Tlačová agentúra pre neziskový sektor prináša stanovisko združenia nadácií LOTKA a TIPOS a.s. k aktuálnemu stavu sprevádzkovania charitatívnej lotérie na Slovensku. Čítajte viac...

TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne (06.09.2019)

Dňa  6.09.2019 prebehla tlačová konferencia k významnému rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho športového súdu v Lausanne, ktorý rozhodol v spore medzi plavkyňou Viktóriou Reichovou a Slovenskou plaveckou federáciou, a ktorý zásadným spôsobom nastavil pravidlá fungovania autonómie športu nielen v rámci Slovenskej republiky. V tlačovej správe Vám prinášame informácie priamo z tlačovej konferencie.
Čítajte viac...

NASES: Zaujíma nás váš názor (03.07.2018)

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. ⁞Čítajte viac...

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...