itretisektor | Vitajte!
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Návrh Akčného plánu Koncepcie…

19.05.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu  Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na…

Čítajte viac...

2% z dane: Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia…

18.05.2016

Naša nezisková organizácia zistila, že v špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane, ktorú zaslala už na…

Čítajte viac...

2% z dane: K dodržaniu termínu zverejnenia špecifikácie použitia…

18.05.2016

Dočítali sme sa, že prijímateľ musí mať už v termíne do 31.05.2016 zverejnenú špecifikáciu. Znamená to, že už nesmieme…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Legislatíva/Školská spoločnosť: Návrh novely zákona o odmeňovaní…

17.05.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Jednotný európsky…

04.05.2016

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom…

Čítajte viac...

Združenia/Neziskovky všeobecne: Použitie dotácie obce na úhradu…

27.04.2016

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Schválené Legislatívne pravidlá vlády (06.05.2016)

Vláda Slovenskej republiky dňa 04. 05. 2016 na svojej v poradí šiestej schôdzi schválila návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu mal predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú zadefinoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčacieho materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).Úloha zabezpečiť účasť verejnosti na legislatívnom procese je súčasťou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou, tvorbou a implementáciou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Čítajte viac...

TS: Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 až 2019 zverejnený (02.05.2016)

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v pracovných skupinách so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií, biznisu a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019.Čítajte viac...

TS: Autori môžu získať štipendium na svoju umeleckú tvorbu (25.04.2016)

Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia zameraná na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyhlásil dňa 18. apríla 2016 výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu alebo štipendium na naštudovanie, uvádzanie alebo realizáciu hudobných, tanečných, divadelných, výtvarných a literárnych diel v programe Umenie.

Čítajte viac...

TS: Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (20.04.2016)

Prinášame Vám Správu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019. 

Čítajte viac...

TS: Operačný program Efektívna verejná správa: príprava výzvy pre MVO pokračuje (12.04.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má možnosť prispieť k tvorbe dopytovej výzvy orientovanej výlučne na MVO, tak aby jej nastavenie zodpovedalo potrebám a možnostiam MVO a témam, ktoré považujú za priority. Za týmto účelom vyzýva MNO, aby prispeli svojimi podnetmi, nápadmi k čo najlepšej tvorbe tejto výzvy. 

Čítajte viac...