itretisektor | Vitajte!
  • ***Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ***

    Stiahnuť túto príručku si môžete v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Sociálna spoločnosť: Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta…

16.08.2017

Klientka domova sociálnych služieb zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné…

Čítajte viac...

Zamestnávanie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení

16.08.2017

Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom…

Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Novela Zákona o účtovníctve

16.08.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k schválenej novele zákona o účtovníctve. 

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho…

09.08.2017

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 

Čítajte viac...

Združenia: Praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou…

09.08.2017

Od akej sumy je občianske združenie povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, resp. jednoduchého účtovníctva?…

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu

27.07.2017

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatíva: Zmeny v doručovaní úradných písomností

06.07.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k novele zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 03.07.2017 - 09.07.2017

03.07.2017

Čítajte viac...

Nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2017 zverejnený

16.01.2017

Notárska komora SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2017! Aktuálny Zoznam prijímateľov 2% na rok…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TS: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ (16.08.2017)

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.Čítajte viac...

TS: Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (16.08.2017)

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Miesto vo výbore bude mať aj 6 zástupcov z radov MNO, ktoré sa preukázateľne venujú danej problematike a vyvíjajú v tejto oblasti publikačné, analytické či vzdelávacie aktivity.

Čítajte viac...

TS: Novinky z dielne Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (14.08.2017)

Prinášame Vám novinky z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

.


Čítajte viac...

TS: Bratislavské dobrovoľnícke centrum opäť odštartovalo (10.08.2017)

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v auguste opäť odštartovalo kampaň Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. Jej vizuál aj slogan zaváňa dovolenkou a medzi ľudí šíri vôňu mora a levandúl. Účel kampane však ostáva aj do tretice nezmenený. Prilákať k dobrovoľníctvu čo najväčší počet ľudí a dať im okúsiť jeho návykovú chuť.


Čítajte viac...

TS: Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií (08.08.2017)

Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií 07. 08. 2017 25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania MNO.

Čítajte viac...