Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zadržanie vodičského preukazu daňovému dlžníkovi na miestnych daniach

Obec má niekoľko pohľadávok voči občanom obce ohľadom platenia miestnych daní. Aké možnosti má obec pri vymáhaní nedoplatkov v súvislosti s možnosťou uplatnenia ust. § 98 daňového poriadku? Môže obec zadržať vodičský preukaz?

25.2.2021

Poslanec zastupiteľstva ako kandidát na hlavného kontrolóra

V obci sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Prihlásil sa aj poslanec obecného zastupiteľstva. Hlasuje pri voľbách o hlavnom kontrolórovi aj tento poslanec, ktorý je kandidátom na hlavného kontrolóra?

25.2.2021

Napomenutie hlavného kontrolóra

Je potrebné doručiť písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi vopred alebo ho stačí informovať priamo na zasadnutí zastupiteľstva?

25.2.2021

Zmeny zákonníka práce a kurzarbeit schválené Vládou SR

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

Finanovanie sociálnych služieb obcou pre klientov už umiestnených v zariadení

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

24.2.2021

Register potravín pre potravinový semafor

Dňa 28.01.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej ako „Novela“).

2.2.2021

Zadržanie vodičského preukazu daňovému dlžníkovi na miestnych daniach

Obec má niekoľko pohľadávok voči občanom obce ohľadom platenia miestnych daní. Aké možnosti má obec pri vymáhaní nedoplatkov v súvislosti s možnosťou uplatnenia ust. § 98 daňového poriadku? Môže obec zadržať vodičský preukaz?

25.2.2021

Poslanec zastupiteľstva ako kandidát na hlavného kontrolóra

V obci sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Prihlásil sa aj poslanec obecného zastupiteľstva. Hlasuje pri voľbách o hlavnom kontrolórovi aj tento poslanec, ktorý je kandidátom na hlavného kontrolóra?

25.2.2021

Napomenutie hlavného kontrolóra

Je potrebné doručiť písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi vopred alebo ho stačí informovať priamo na zasadnutí zastupiteľstva?

25.2.2021

Zmeny zákonníka práce a kurzarbeit schválené Vládou SR

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

Finanovanie sociálnych služieb obcou pre klientov už umiestnených v zariadení

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

24.2.2021

Register potravín pre potravinový semafor

Dňa 28.01.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej ako „Novela“).

2.2.2021