Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Stratégia dlhodobej starostlivosti v sociálnych službách a zdravotnej starostlivosti

Dňa 28.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia dlhodobej starostlivosti. Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov (najmä seniori, osoby s chronickými ochoreniami a zdravotne postihnuté osoby) odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.

30.07.2021

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Dňa 29.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku do budúcnosti (návrh). Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája orgány verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov).

30.07.2021

Plány pre výzvy v cestnej doprave a inteligentnej mobilite

Dňa 29.07.2021 bol v MPK zverejnený  Dlhodobý plán a pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2030 a Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2025.

30.07.2021

Stratégia dlhodobej starostlivosti v sociálnych službách a zdravotnej starostlivosti

Dňa 28.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia dlhodobej starostlivosti. Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov (najmä seniori, osoby s chronickými ochoreniami a zdravotne postihnuté osoby) odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.

30.07.2021

Nesprávna zdravotná rada vs. zodpovednosť vydavateľa tlačovín

Spoločnosť KRONE – Verlag je majiteľom médií a vydavateľom regionálneho vydania novín Kronen‑Zeitung. V rubrike s názvom „Hing’schaut und g’sund g’lebt“ („Nazri a ži zdravo“) uverejnila článok o priaznivých účinkoch obkladu zo strúhaného chrenu. Pod tento článok sa podpísal člen rehoľného rádu, „Kräuterpfarrer Benedikt“, ktorý ako odborník v oblasti liečivých rastlín poskytuje bezplatné poradenstvo v stĺpčeku, konkrétne sa jednalo o článok s obsahom ako zmierniť reumatické bolesti. Dĺžka trvania obkladu dve hodiny až päť hodín uvedená v článku bola nesprávna: namiesto výrazu „hodiny“ sa mal uviesť výraz „minúty“. Žalobkyňa si spôsobila zdravotnú ujmu na základe uvedeného článku a žiadala, aby sa spoločnosti KRONE – Verlag uložila povinnosť zaplatiť jej náhradu škody z dôvodu utrpenej ujmy na zdraví a aby sa založila zodpovednosť tohto vydavateľstva.

V spore sa riešila otázka, či Má sa článok 2 smernice [85/374] v spojení s [jej] článkami 1 a 6 vykladať v tom zmysle, že za (chybný) výrobok sa považuje aj fyzický výtlačok denníka, ktorý obsahoval odborne nesprávne odporúčanie v oblasti zdravia, ktorého dodržanie spôsobuje poškodenie zdravia?

28.07.2021

3. vlna znižovania byrokracie a dopady na prijímateľov 2% z dane

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

28.07.2021

Zákon o vinohradníctve a vinárstve

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

29.07.2021

Schválená podpora výrobcov zelenej energie

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

29.07.2021

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021

Stratégia dlhodobej starostlivosti v sociálnych službách a zdravotnej starostlivosti

Dňa 28.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia dlhodobej starostlivosti. Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov (najmä seniori, osoby s chronickými ochoreniami a zdravotne postihnuté osoby) odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.

30.07.2021

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Dňa 29.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku do budúcnosti (návrh). Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája orgány verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov).

30.07.2021

Plány pre výzvy v cestnej doprave a inteligentnej mobilite

Dňa 29.07.2021 bol v MPK zverejnený  Dlhodobý plán a pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2030 a Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2025.

30.07.2021

Stratégia dlhodobej starostlivosti v sociálnych službách a zdravotnej starostlivosti

Dňa 28.07.2021 bola v MPK zverejnená stratégia dlhodobej starostlivosti. Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov (najmä seniori, osoby s chronickými ochoreniami a zdravotne postihnuté osoby) odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.

30.07.2021

Nesprávna zdravotná rada vs. zodpovednosť vydavateľa tlačovín

Spoločnosť KRONE – Verlag je majiteľom médií a vydavateľom regionálneho vydania novín Kronen‑Zeitung. V rubrike s názvom „Hing’schaut und g’sund g’lebt“ („Nazri a ži zdravo“) uverejnila článok o priaznivých účinkoch obkladu zo strúhaného chrenu. Pod tento článok sa podpísal člen rehoľného rádu, „Kräuterpfarrer Benedikt“, ktorý ako odborník v oblasti liečivých rastlín poskytuje bezplatné poradenstvo v stĺpčeku, konkrétne sa jednalo o článok s obsahom ako zmierniť reumatické bolesti. Dĺžka trvania obkladu dve hodiny až päť hodín uvedená v článku bola nesprávna: namiesto výrazu „hodiny“ sa mal uviesť výraz „minúty“. Žalobkyňa si spôsobila zdravotnú ujmu na základe uvedeného článku a žiadala, aby sa spoločnosti KRONE – Verlag uložila povinnosť zaplatiť jej náhradu škody z dôvodu utrpenej ujmy na zdraví a aby sa založila zodpovednosť tohto vydavateľstva.

V spore sa riešila otázka, či Má sa článok 2 smernice [85/374] v spojení s [jej] článkami 1 a 6 vykladať v tom zmysle, že za (chybný) výrobok sa považuje aj fyzický výtlačok denníka, ktorý obsahoval odborne nesprávne odporúčanie v oblasti zdravia, ktorého dodržanie spôsobuje poškodenie zdravia?

28.07.2021

3. vlna znižovania byrokracie a dopady na prijímateľov 2% z dane

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

28.07.2021

Zákon o vinohradníctve a vinárstve

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

29.07.2021

Schválená podpora výrobcov zelenej energie

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

29.07.2021

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021