Usmernenia k zákazu vychádzania, usmernenia pre školy a sociálne služby

Prinášame materiály k súčasnému stavu z dôvodu pandémie a usmernenia pre sociálne služby, školy a Uznesenia Vlády SR k zákazu vychádzania.
Aktualizované 9.11.2020.

 

 • Vyhlášky č. 11 - 15 Úradu verejného zdravotníctva - Vestník Vlády SR č. 11/2020 - účinné od 30.10.2010
  • k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
  • k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
  • k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
  • k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 • Vyhláška č. 20 - 22 Úradu verejného zdravotníctva - Vestník Vlády SR č. 14/2020 - účinné od 9.11.2020 / Nové
  • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
   v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
  • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
   v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
  • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

itretisektor.sk