Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nový zákon o financovaní cirkví

5.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 16.10.2019 bol NR SR prijatý nový Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „zákon o finančnej podpore“), ktorý s účinnosťou od 1. Januára 2020 nahradí doterajší zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.

Nakladanie s ľudskými ostatkami člena rehole

2.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kto môže požiadať o exhumáciu člena rehole ak má rehoľa v záujme blahoslavenosť zosnulého? Rehoľa v 80-tych rokoch zaobstarala pohreb, je pochovaný v hrobke rehole ale nemá o tom doklady. Existuje ešte rodina zosnulého, a to synovci, ktorí však o zosnulého nejavia záujem.

Poskytovanie ubytovania väčšiemu počtu osôb

12.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Nehnuteľnosti právnických či fyzických osôb môžu byť využívané na ubytovanie rôzneho typu ako aj pre hromadné ubytovanie väčšieho typu osôb ak sú na to uspôsobené a splnia zákonom predpokladané podmienky. Na to, aby bolo možné určiť povinnosti, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám z poskytovania ubytovania vyplývajú, je potrebné rozlíšiť viaceré faktory ako napr. či ide o ubytovanie internátneho typu, prechodnú ubytovňu alebo ubytovanie hotelového charakteru, a pod.

Cirkevná spoločnosť/ Rehole: Zmena vo financovaní cirkví a náboženských spoločností

17.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorého cieľom je upraviť podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností zo strany štátu. Návrhom zákona sa nahrádza zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v platnom znení.