Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Akčný plán pre otvorenú vedu

26. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.04.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „stratégia“).

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v MPK

9. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej ako „Novela“).[1]

Novela zákona o SAV v MPK

9. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej ako „Novela“).

Odstránenie goldplatingu vo verejnom obstarávaní

24. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).