Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027

15.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Stratégia je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 - 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti.

Akčný plán pre otvorenú vedu

26.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.04.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „stratégia“).

Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v MPK

9.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej ako „Novela“).[1]

Novela zákona o SAV v MPK

9.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej ako „Novela“).