Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"

30.1.2018

Mgr. Monika Ivanová

Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov.