Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Navrhované zmeny v súvislosti s 2. vlnou pandémie vírusu Covid19

19.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 14.8.2020 na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium sa rozhodlo navrhnúť zmeny bližšie špecifikované v článku.

Finančná pomoc pre MNO v súvislosti s COVID 19

13.8.2020

g_Vladimir Fujak

Dňa 12.08.2020 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

16.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dňa 13.07. 2020 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. 

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.