Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenia k zákazu vychádzania, usmernenia pre školy a sociálne služby

29. 10. 2020

tím itretisektor.sk

Prinášame materiály k súčasnému stavu z dôvodu pandémie a usmernenia pre sociálne služby, školy a Uznesenia Vlády SR k zákazu vychádzania.
Aktualizované 9.11.2020.

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

Vyhlásenie krízového Štábu neziskového sektora: Opäť pomôžeme

26. 10. 2020

tím itretisektor.sk

Vážení predstavitelia neziskového sektora, uverejňujeme vyhlásenie Výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora, ktorý oživuje svoju aktivitu v dôsledku diania okolo nás - dianie okolo nás si vyžaduje vyjadrenie občianskej spoločnosti.

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

26. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 schválila Vláda SR novelu nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

Schválené zmeny zákonov v oblasti kultúry

15. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.10.2020 NRSR schválila vládny návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko ďalších zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorení COVID-19.