Tlačová agentúra i3 ꟾ SK

2% dane - predĺženie použitia asignovanej dane z roku 2020 predložené v NRSR

21. 6. 2021

tím itretisektor.sk

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh predložený na rokovanie NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

AKTUÁLNE TAi3: Komora MNO požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

9. 6. 2021

tím itretisektor.sk

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7. 5. 2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.

2% dane: Vyhlásenie Komory MNO k navrhovaným zmenám asignácie dane

6. 5. 2021

tím itretisektor.sk

Tlačová správa / 06.05.2021

Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií v Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie k navrhovaným  zmenám spôsobu asignácie dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

Tlačová správa Asociácie firemných nadácií

1. 4. 2021

tím itretisektor.sk

Bratislava, 26. marca 2020 - Asociácia firemných nadácií (ASFIN) združuje od roku 2013 firemné nadácie a nadačné fondy, ktoré podporujú činnosť v súlade so všeobecne prospešným účelom a zasadzujú sa o transparentné využitie podielu z dane. V roku 2020 podporili členské organizácie ASFIN žiadosti a projekty v celkovej výške takmer 9 miliónov eur.