Naposledy pridané - Aktuálne informácie

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom o stave neziskového sektora

26.5.2022

Tím itretisektor.sk

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.