Aktuálne

Vláda SR 24.2. schválila zmeny v pripravovanom zákone o "kurzarbeit" - už spracúvame

Prinášame stanovisko MFSR k 2% dane - špecifikácia použitia dane za rok 2019

Najnovšie informácie k 2% dane - len u nás - *** itretisektor.sk ***

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

24.2.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. (ďalej ako „Zákon“). Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020.

26.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

24.2.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh štatútu Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1] (ďalej ako „Návrh štatútu“).

24.2.2021

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorým upravila kompetencie pre Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

10.2.2021

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorým sa rušia doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny pre zraniteľné skupiny.

10.2.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

24.2.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. (ďalej ako „Zákon“). Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020.

26.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

24.2.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh štatútu Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1] (ďalej ako „Návrh štatútu“).

24.2.2021

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorým upravila kompetencie pre Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

10.2.2021

NR SR dňa 05.02.2021 schválila zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorým sa rušia doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny pre zraniteľné skupiny.

10.2.2021