Aktuálne

Termín špecifikácie použitia 2% dane sa blíži - nezabudnite - 31.5.2022

Už čoskoro prinesieme prvý VIDEO rozhovor - hosť p. Filip Vagač - Splnomocnenec Vlády SR

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

17.05.2022

 

Pedagogička sa domáhala vyslovenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Žalobkyňa  podľa pracovnej zmluvy pracovala na pozícii „učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 5. až 9. ročníka základnej školy“. Žalovaná (škola) dala žalobkyni výpoveď z dôvodu, že žalobkyňa nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

V žalobe žalobkyňa namietala, že tvrdenia o nesplnení predpokladov ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, sú nepravdivé.

10.05.2022

 

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

10.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

19.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

19.05.2022

 

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z.z. o 13.dôchodku, ktorý prijatý z dôvodu skoršej a čiastočnej kompenzácie zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov, ktoré sú spôsobené rastom cien.

19.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorého cieľom je zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

19.05.2022

 

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia. Ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého cieľom je finančne prispieť náhradným rodičom, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám poberajúcim príspevok na opatrovanie na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

17.05.2022

 

Dňa 02.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ktorého cieľom je vypustiť ustanovenia § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z., ktoré upravujú dokumentáciu zariadenia školského stravovania v súvislosti s prijatím vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá pre všetky školy a školské zariadenia upravuje pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu.

05.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

17.05.2022

 

Pedagogička sa domáhala vyslovenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Žalobkyňa  podľa pracovnej zmluvy pracovala na pozícii „učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 5. až 9. ročníka základnej školy“. Žalovaná (škola) dala žalobkyni výpoveď z dôvodu, že žalobkyňa nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

V žalobe žalobkyňa namietala, že tvrdenia o nesplnení predpokladov ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, sú nepravdivé.

10.05.2022

 

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

10.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

19.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

19.05.2022

 

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z.z. o 13.dôchodku, ktorý prijatý z dôvodu skoršej a čiastočnej kompenzácie zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov, ktoré sú spôsobené rastom cien.

19.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorého cieľom je zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

19.05.2022

 

Dňa 11.05.2022 vláda SR schválila Návrh nariadenia. Ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého cieľom je finančne prispieť náhradným rodičom, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám poberajúcim príspevok na opatrovanie na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

17.05.2022

 

Dňa 02.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ktorého cieľom je vypustiť ustanovenia § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z., ktoré upravujú dokumentáciu zariadenia školského stravovania v súvislosti s prijatím vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá pre všetky školy a školské zariadenia upravuje pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu.

05.05.2022