Aktuálne

Významný judikát ESĽP k povinnému očkovaniu detí vs. neprijatie do MŠ - už na našom portáli

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku ? Registrujte sa u nás a využívajte naše PORADENSTVO online - chat alebo email

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nariadením GDPR sa zavádza požiadavka týkajúca sa porušenia ochrany osobných údajov, ktoré sa má oznámiť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu (alebo v prípade cezhraničného porušenia vedúcemu orgánu) a v určitých prípadoch oznámiť porušenie jednotlivcom, ktorých osobné údaje boli porušením dotknuté.

6.5.2021

S učiteľom je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej učí jeden predmet pravidelne každý týždeň. Je takáto dohoda v súlade so zákonom?

3.5.2021

Dňa 26.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

29.4.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), týkajúci sa viacerých koncepčných zmien dôchodkového systému v SR.

6.5.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej ako „Opatrenie“).

29.4.2021

Dňa 26.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie (ďalej ako „Návrh zákona“).

29.4.2021

Dňa 26.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a taktiež aj iné zákony (ďalej ako „Novela“).

29.4.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nariadením GDPR sa zavádza požiadavka týkajúca sa porušenia ochrany osobných údajov, ktoré sa má oznámiť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu (alebo v prípade cezhraničného porušenia vedúcemu orgánu) a v určitých prípadoch oznámiť porušenie jednotlivcom, ktorých osobné údaje boli porušením dotknuté.

6.5.2021

S učiteľom je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej učí jeden predmet pravidelne každý týždeň. Je takáto dohoda v súlade so zákonom?

3.5.2021

Dňa 26.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

29.4.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), týkajúci sa viacerých koncepčných zmien dôchodkového systému v SR.

6.5.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej ako „Opatrenie“).

29.4.2021

Dňa 26.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie (ďalej ako „Návrh zákona“).

29.4.2021

Dňa 26.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a taktiež aj iné zákony (ďalej ako „Novela“).

29.4.2021