Aktuálne

Vláda SR 24.2. schválila zmeny v pripravovanom zákone o "kurzarbeit" - už spracúvame

Prinášame stanovisko MFSR k 2% dane - špecifikácia použitia dane za rok 2019

Najnovšie informácie k 2% dane - len u nás - *** itretisektor.sk ***

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (ďalej ako „Návrh zákona“).

2.3.2021

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 22.02.2021 Vláda SR schválila návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej ako „Národný program“).

1.3.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. (ďalej ako „Zákon“). Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020.

26.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

24.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh štatútu Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1] (ďalej ako „Návrh štatútu“).

24.2.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (ďalej ako „Návrh zákona“).

2.3.2021

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020. Zmeny majú dopad aj na Zákon o športe.

24.2.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 22.02.2021 Vláda SR schválila návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej ako „Národný program“).

1.3.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24.02.2021 Vláda SR schválila zákon o podpore v čase skrátenej práce. (ďalej ako „Zákon“). Zákon je v súlade s Koncepciou zavedenia režimu skrátenej pracovnej práce „Kurzarbeit“, schválený Vládou SR dňa 21.10.2020.

26.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Novela“).

24.2.2021

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh štatútu Rady Vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel[1] (ďalej ako „Návrh štatútu“).

24.2.2021