Aktuálne

2% z dane na rok 2021 - podrobnosti v Metodike k 2% z dane a v najnovšom newslettri

Pripravujeme rozhovor s JUDr. Haňdiakom k pomoci neziskovkám z dôvodu dopadov pandémie

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Denný servis

Spracúvania zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Denný servis

Spracúvania zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.10.2020 bol do MPK zaradený materiál Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

23.10.2020

Dňa 21.10.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila návrh koncepcie  zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku.

23.10.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená zmena vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázané metódy na účely dopingu v športe.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

28.10.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Vážení predstavitelia neziskového sektora, uverejňujeme vyhlásenie Výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora, ktorý oživuje svoju aktivitu v dôsledku diania okolo nás - dianie okolo nás si vyžaduje vyjadrenie občianskej spoločnosti.

26.10.2020

Dňa 20.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na základe ktorej sa zjednodušujú procesy pri získavaní eurofondov.

23.10.2020

V minulom týždni bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, o ktorom sme už informovali.

V nadväznosti Novelu bola 16.10.2020 zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.10.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.10.2020 bol do MPK zaradený materiál Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

23.10.2020

Dňa 21.10.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila návrh koncepcie  zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku.

23.10.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená zmena vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázané metódy na účely dopingu v športe.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

28.10.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Vážení predstavitelia neziskového sektora, uverejňujeme vyhlásenie Výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora, ktorý oživuje svoju aktivitu v dôsledku diania okolo nás - dianie okolo nás si vyžaduje vyjadrenie občianskej spoločnosti.

26.10.2020

Dňa 20.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na základe ktorej sa zjednodušujú procesy pri získavaní eurofondov.

23.10.2020

V minulom týždni bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, o ktorom sme už informovali.

V nadväznosti Novelu bola 16.10.2020 zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.10.2020