Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vyhláška o kategorizácií ústavnej starostlivosti

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa  20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o kategorizácií ústavnej starostlivosti, ktorého cieľom je ustanoviť zoznam programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsob určenia medicínskej služby a popis zaradenia medicínskej služby do programov, zoznam medicínskych služieb so zaradením do programov a podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, personálne zabezpečenie, materiálno – technické vybavenie a ďalšie požiadavky na jednotlivé úrovne nemocníc.

Zmeny pre verejného ochrancu práv a komisárov v sociálnych zariadeniach

23.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Jednorazový príspevok pri nástupe do školy

17.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

Novela zákona o športe v MPK

17.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 15.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorého cieľom je upraviť zákon v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a skúsenosti zväzov tak, aby