2% dane - predĺženie použitia asignovanej dane z roku 2020 schválila NRSR

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh prijatý NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Znenie zmeny:

§ 24ac
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu 33a) do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu 33b) do konca mája 2023.“.


Sledujte náš portál alebo sa prihláste sa na odber newslettra.

itretisektor.sk