2% z dane predstavujú DNA SLOVENSKA

Prinášame rozhovor s advokátom a tvorcom legislatívy 2% dane JUDr. Petrom Haňdiakom k aktuálnej téme 2% z dane.

  • Vyše 20 rokov funguje mechanizmus asignácie na verejnoprospešné účely, ako hodnotíte toto obdobie?

Keď sme pripravovali návrh právnej úpravy vtedy 1%, hlavnou úlohou bolo nahradiť dovtedy neefektívny systém  podpory verejnoprospešných aktivít a súčasne zabezpečiť tzv. rýchle a jednoduché financovanie týchto aktivít. Neziskový sektor potreboval mechanizmus, ktorý popri byrokratickom systéme dotačných peňazí nastavil pravidlá pre každoročné efektívne financovanie jednotlivých organizácií. Hlavnou podmienkou bolo, aby nový systém okrem prísunu financií mal v sebe zakomponované aj kontrolné mechanizmy, ktoré mali garantovať jasné pravidlá hry pre každého.

  • Na jednej z prvých tlačových konferencií ste povedali, že mechanizmus asignácie musí vydržať jednu generáciu, aby sa z neho stal efektívny zdroj financovania verejnoprospešných aktivít.

Trochu Vás poopravím, bolo to pri prvom ataku zo strany štátu, kedy malo po dvoch rokoch fungovania dôjsť k zrušeniu samotnej asignácie. Vtedy som povedal, že tento mechanizmus má okrem financií za cieľ naučiť nás všetkých, čo to je verejná prospešnosť, čo je to dobrovoľníctvo, aké organizácie pôsobia v oblasti verejnoprospešných služieb. Súčasne mal naučiť spolupracovať druhý a tretí sektor, čo znamená podnikateľov, firmy a neziskové organizácie. To sa nedá naučiť za rok, ani za dva, to je otázka samotnej výchovy a vzdelávania. Práve prostredníctvom 2% dane sa začal dialóg, kde neziskové organizácie oslovovali podnikateľov, firmy, ale aj zamestnancov, aby im asignovali svoje 2% z dane.

A tak sa začal dialóg z oboch strán, proces vzájomného spoznávania a získavania si dôvery. Po vyše 20-tich rokoch vidíme, že dnes už asignuje skoro 90 % právnických osôb a 50% až 60 % fyzických osôb podnikateľov a zamestnancov. 2% sa stali neoddeliteľnou súčasťou Slovenska, sú jeho DNA, a to je po 20-tich rokoch veľký úspech samotného mechanizmu. Verejná prospešnosť a jeho podpora  ľuďmi a firmami je unikátny prostriedok, ako samotný občania určujú, čo považujú sa verejnoprospešné a kde cítia potrebu pomáhať. Štát vo forme dotačných systémov rieši svoju podporu podľa príslušnej politickej vízie. Tieto systémy fungujú oddelene a nie je možné ich zmiešať.

  • Dnes však mechanizmus 2% dane čelí ďalšej skúške, ktorá spočíva v návrhu na jeho zmenu.

Pred pár rokmi, keď mechanizmus 2% dane mal byť zrušený, sme uzavreli memorandum s MF SR, kde sme sa spolu s vtedajším ministrom PETROM KAŽIMÍROM dohodli, že 2% ostanú nedotknuté, a že ani jedna strana neurobí žiadne zmeny bez vzájomnej dohody. Vtedy sila verejnosti a neziskových organizácií, ale aj podnikateľského sektora jasne ukázala, že tento mechanizmus nie je len o financovaní, ale aj o hodnotách, ktoré sa stali súčasťou našej krajiny. To bol veľmi silný moment, kde už každý pochopil, že máme nastavený efektívny systém podpory verejnej prospešnosti. Je to chrbtová kosť všetkých verejnoprospešných aktivít, a preto je v záujme všetkých, aby už nebol predmetom akýchkoľvek spochybňovaní alebo zmien. Ďalším novým fenoménom je aj skutočnosť, že už samotný podnikateľský sektor si uvedomil, že je aj v jeho záujme, aby kvalita služieb, či už sociálnych, zdravotných, športových, kultúrnych a podobne bola rozvíjaná spôsobom, ktorý je hodný 21. storočia. Toto nás všetkých naučil mechanizmus 2% dane.

A nehovoriac o tom, že mnohé činnosti suplujú aj konanie štátu, čo je však v poriadku. V samotnom mechanizme sa stretli pri jednom stole všetky tri sektory, štátny - podnikateľský - neziskový. A to je pre rozvoj verejnej prospešnosti veľmi dôležité.

  • Liga proti rakovine ako aj ďalšie organizácie spustila petíciu za zachovanie 2% dane, v posledných dňoch sa denne informuje o dôležitosti tohto mechanizmu. Obrovská lavína podpory dvihla celé Slovensko. Ako vidíte ďalší vývoj?

To len potvrdzuje to čo som povedal skôr. Takú veľkú podporu by mechanizmus pred 20-timi rokmi určite nemal. Vychovali sme jednu generáciu, ktorá má v sebe už pomoc a podporu verejnej prospešnosti, preto aktuálne množstvo ľudí, firiem ako aj dobrovoľníkov, ktorí vystúpili na ochranu tohto mechanizmu len dokumentuje, že asignácia je jednou z hlavných čŕt verejnej prospešnosti na Slovensku, života ľudí a ich rozhodovania. Chcú sami rozhodovať, čo táto krajina považuje za verejnoprospešné, čo jednotlivé regióny považujú za dôležité. Preto je dôležité hovoriť s každým, kto akýmkoľvek spôsobom chce vstúpiť do samotného mechanizmu a presvedčiť ho, že akýkoľvek zásah je zásahom do života mnohých ľudí a dobrovoľníkov, ktorí svojou činnosťou robia zo Slovenska dobrú krajinu. A to nie je málo.

Ďakujeme za rozhovor.

 

PODPORA PETÍCIE ZA 2% DANE

Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami dnes spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave.

Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny nielenže tento zmier narúša, no navyše bol predstavený bez akejkoľvek diskusie s organizáciami, na ktoré má existenčný dopad.

PRIPOJENIE SA K PETÍCII TU.