Najčítanejšie

Nová kategória odborných zamestnancov na školách

28.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 26.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Cieľom je reflektovať zmeny vyplývajúce zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Pedagogická dokumentácia a jej úpravy

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 26.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh  vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Vznik novej kategórie odborných zamestnancov

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny v zákone.