Najčítanejšie

Použitie asignovanej dane v zahraničí?

20.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné financie získané z 2% použiť na poskytnutie sociálnej výpomoci obetiam prírodnej katastrofy do zahraničia?

Správa ku kontrolám nakladania s 2% dane

5.11.2021

tím itretisektor.sk

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor itretisektor.sk získal dôležitý materiál od úradu, ktorý vykonáva kontroly pri nakladaní s prostriedkami 2% dane. Na nedostatky pri nakladaní s2% dane poukazujeme aj pri spracúvaní prípadových štúdií na našom portáli. Úrad vládneho auditu SR nám poskytol prínosný prehľad nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v praxi.

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

11.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aktualizované dňa 22.11.2021

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Príklady „nesprávnej praxe“ používania 2% z dane

17.12.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Z poskytnutých kontrolných zistení Úradu vládneho auditu sme pripravili prehľad, ktorý prináša poukázanie na nesprávne nakladanie s 2% dane v praxi.

Zmeny pri účtovných závierkach a elektronizácia účtovníctva

9.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Schválenou novelou sa sleduje posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti registra účtovných závierok.