Najnovšia legislatíva

Národný program starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do 2030

14. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.05.2021 schválila Vláda SR národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „program“). Program nadväzuje obsahom na národný program rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na obdobie rokov 2016–2020. Plnenie akčného plánu na roky 2021-2022 významne prispeje k rozvoju najdôležitejších zámerov pre zlepšenie situácie v oblasti zriedkavých chorôb.

Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030

13. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vláda SR dňa 12.05.2021 schválila Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022. 

Výška príspevku pre zariadenia sociálnych služieb 2022

10. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia v návrhu nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 (ďalej ako „nariadenie“).

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7. 5. 2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.

Pripravované zmeny k dôchodkovému systému v SR

6. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), týkajúci sa viacerých koncepčných zmien dôchodkového systému v SR.