Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie k súhlasu podľa nariadenia GDPR

19. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov vydal s poukazom na čl. 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“).

AKTUÁLNE: Stanovisko MF SR k špecifikácii použitia 2% dane za rok 2019

17. 2. 2021

MF SR

Ministerstvo financií SR zverejnilo tabuľku „ročný prehľad prijímateľov 2% za rok 2020". Obsahuje všetky príjmy, ktoré organizácie dostali na účty ako asignáciu v roku 2020. Zároveň to ale nie sú všetky príjmy z asignácie za predchádzajúci rok, teda v tomto prípade za rok 2019. Odklady daňových priznaní do konca novembra boli u viacerých a nie všetky potom finančná správa spraovala do konca roka, takže je možné, že niektoré asignácie prídu až koncom februára.

Akú sumu je potom správne v reportovať, keď asignáciu môžeme používať do konca roku 2022  a správu do obchodného vestníka až v roku 2023?

Prehľad prijímateľov 2% za rok 2020 už zverejnený

4. 2. 2021

tím itretisektor.sk

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo prehľad prijímateľov 2% dane podľa stavu k 31.12.2020.