Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky / Vzdelávanie cudzincov

30.9.2021

Ministerstvo školstva SR

Usmernenie Ministerstva školstva SR z 6.7.2021.

Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

29.9.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 20.09.2021 aktualizovalo opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s Covid automatom.

Manuál: Predprimárne vzdelávanie detí

23.9.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR