Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nároky pedagogického zamestnanca pri skončení pracovného pomeru vo veku 65 rokov

17.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Pedagogický zamestnanec v roku 2022 dovŕši 65 rokov. Uvedenému zamestnancovi sa skončí pracovný pomer v zmysle zákona a  nemá záujem pokračovať vo vykonávaní pracovnej činnosti. Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné podľa Zákonníka práce alebo Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2022? Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné aj odchodné?

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

10.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Odmena podľa kolektívnej zmluvy z dotácie MPSVaR?

25.4.2022

JUDr. Monika Ivanová

V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2021 sú zariadenia sociálnych služieb povinné zamestnancom, ktorí pracovali v zariadení k 31.12.2021 minimálne 6 mesiacov vyplatiť  odmenu 350 € v termíne do konca júna 2022. Môže byť za splnenie uvedenej povinnosti vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy považované vyplatenie mimoriadnej odmeny od MPSVaR v decembri 2021?

Príspevok na ubytovanie odídencom zariadeniam sociálnych služieb

14.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Môžu zariadenia sociálnych služieb , ktoré majú budovy zariadení v dlhodobom nájme (nie sú majiteľmi nehnuteľnosti) požiadať o poskytnutie príspevku za ubytovanie pre odídencov podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a Nariadenia č. 100/2022 Z.z.?

Likvidácia neziskovej organizácie

17.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Aké povinnosti má nezisková organizácia pri likvidácií?