Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prijatie žiaka s prihláškou na viacerých školách

21.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

28.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

Služby zahraničného športového odborníka a informačný systém športu

26.3.2024

JUDr. Monika Ivanová

Môže zahraničný tréner pochádzajúci z krajiny EÚ poskytovať slovenskej športovej organizácii trénerské služby na základe obchodnoprávneho vzťahu napriek tomu, že nemá oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie podľa zákona o športe? Ako bude takýto tréner registrovaný v informačnom systéme športu?

Osobné údaje v darovacej zmluve a na zápisnici občianskeho združenia

21.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné ak občianske združenie daruje tovar DSS v darovacej zmluve uviesť súhlas ohľadom ochrany osobných údajov? Stačí ak na začiatku členstva združenia dá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu členstva združenia alebo je potrebný vždy súhlas pri každej prezenčnej listine.

Povinnosť neziskovej organizácie postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

14.11.2023

JUDr. Helena Laposová

V akých prípadoch vystupuje nezisková organizácia ako verejný obstarávateľ a kedy je povinná obstarávať tovary a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní?