Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podnet rodiča vo veci poranení dieťaťa v škôlke

21.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Rodič poukazuje na poranenia svojho dieťaťa, ktoré mu malo spôsobiť iné dieťa v obecnej materskej škole. Zároveň žiada o preverenie nie len materskej školy ale aj jej zamestnancov. Jedná sa o sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach alebo iba podnet?

Plynutie výpovednej doby počas OČR a pandémie

6.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako plynie výpovedná doba zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď v čase pandémie, a ktorý po prevzatí výpovede nastúpil na OČR? Kedy sa skončí pracovný pomer?

Čerpanie „nazbieranej“ dovolenky a priebežné využívanie dovolenky

30.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnanec má nevyčerpaných 74,5 dní dovolenky. Existuje nejaké usmernenie/ustanovenie, ktoré upravuje podmienky čerpania dovolenky? Môže ju zamestnávateľ  krátiť? Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Ako je to s čerpaním dovolenky v období „korony“?

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii ?

Termín vyplácania asignovanej dane správcom dane

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy začne finančná správa vyplácať 2% za daňové priznania  podané do 31.03.2020., resp. fyzické osoby do 30.04.2020?