Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Počet predložených ponúk pri prieskume trhu sociálnym podnikom

14. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné v rámci realizácie prieskumu trhu registrovaného sociálneho podniku mať na vyhodnotenie prieskumu tri cenové ponuky ? Alebo môže byť prieskum trhu vyhodnotení aj keď bude doručená iba 1 cenová ponuka?

Prevod zostatku 2% dane a členského na nové občianske združenie

9. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Detský klub bude zakladať pre svoju činnosť nové občianske združenie. Na účte má financie z členských príspevkov a asignovanej dane. Dajú sa tieto financie previesť na nové občianske združenie?

Dovoz obedov a vyradenie zo zoznamu uchádzačov

8. 7. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Chceme realizovať službu dovoz obedov, ktorá nie je sociálnou službou ale politikou našej obce. Vedieme zoznam záujemcov o túto službu. Pokiaľ písomne vyzveme žiadateľa, či má záujem o túto službu, ktorú mu vieme aktuálne zabezpečiť a on to odmietne, ako môžeme tohto žiadateľa vyradiť z evidencie žiadateľov?

Dočasné poverenie riaditeľa MŠ počas materskej dovolenky

2. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy je na materskej dovolenke, počas ktorej je touto funkciou poverená učiteľka školy. Poverená riaditeľka požiadala o skončenie pracovného pomeru. Je možné poveriť na pol roka učiteľku bez predpísanej praxe?

Neuskutočnený školský zájazd z dôvodu pandémie

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Deti mali nastúpiť na zahraničný školský zájazd, avšak vzhľadom na momentálnu situáciu bol viac krát presunutý a náhradný termín zatiaľ nebol určený. Po uplynutí daného obdobia však už deti nie sú žiakmi danej školy, postúpili na strednú školu. Ako je možné v tejto situácii postupovať?