Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

20. 1. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Zverejnenie zmluvy o výpožičke majetku zariadenia sociálnych služieb

14. 1. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou uzatvorila s klientom zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Majetok (elektrická polohovacia posteľ) bol vypožičaný v súvislosti s riešením nepriaznivého zdravotného stavu klienta, a preto zmluva obsahovala aj uvedenie diagnózy klienta. Je potrebné túto zmluvu zverejniť?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13. 1. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Čerpanie dovoleniek zamestnancami škôl počas "vianočných prázdnin"

15. 12. 2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako máme postupovať pri čerpaní dovolenky v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 u tých pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú dostatok dní dovolenky, aby ju mohli čerpať v týchto dňoch?

Zákonné zastúpenie postihnutého dieťaťa a konanie v jeho mene

2. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Mám postihnutú dcéru, ktorá nie je plnoletá. Konám ako matka v jej mene, napr. pri žiadaní o zdravotné pomôcky. V niektorých prípadoch žiadajú úrady splnomocnenie od dcéry.

Dokedy môžem konať v jej mene ako rodič a pri akých úkonoch? Nakoľko dcéra nie je mentálne schopná sama konať, je potrebné vybaviť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony?  Čo je potrebné v tomto konaní zabezpečiť a ako dlho takéto konanie trvá?