Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Výberové konanie na riaditeľa počas pandémie

13. 4. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Môžeme vyhlásiť v mimoriadnej situácii a aj vzhľadom na núdzový stav výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa? Alebo máme riaditeľa vzhľadom na súčasnú situáciu (mimoriadna situácia, núdzový stav, zákaz vychádzania) poveriť výkonom funkcie na pol roka? 

Povinnosť pre školy a školské zariadenia pri zbere odpadov

1. 4. 2021

Zuzana Čachová

Školám a školským zariadeniam vzniká nová povinnosť, ktorá je účinná od 01.07.2020. Ide o oznamovaciu povinnosť ohľadne školou organizovaného zberu odpadu.

Nevyčerpaná dovolenka z minulého obdobia vs. PN

30. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyni zostala z roku 2019 nevyčerpaná dovolenka. Po vykonaní ročnej uzávierky za rok 2020 nám program na spracovanie miezd zostatok dovolenky z roku 2019 vynuloval. Osoba je stále PN. Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Zamestnankyňa s tým nesúhlasí, nakoľko nemala kedy vyčerpať dovolenku z dôvodu PN.

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.

Nemožnosť poskytnúť 3% z dane dobrovoľníkom a členom združenia v jednej osobe?

18. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môžem  poskytnúť 3% občianskemu združeniu ak som jeho členom a dobrovoľníkom zároveň?