Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zastupujúcou zamestnankyňou

19. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

So zamestnankyňou máme pracovnú zmluvu na dobu určitú t.j. zastupovanie zamestnanca  počas PN, rodičovskej a materskej dovolenky. Zastupujúca je teraz na PN ,lebo je tehotná. Potrebujeme novú silu. Dá sa so zastupujúcou, ktorá je na dobu určitú, rozviazať pracovný pomer?

Pracovný pomer opatrovateľky na dobu určitú a jeho ukončenie

4. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Môže byť v pracovnej zmluve u opatrovateliek v teréne uvedená doba určitá vymedzením podmienok pracovného pomeru na dobu určitú do doby napr. do ukončenia zmluvy zo strany klienta, do ukončenia financovania zo strany samosprávy, úmrtie klienta? Môže takýto pracovný pomer na dobu určitú skončiť počas materskej dovolenky?

Podnet rodiča vo veci poranení dieťaťa v škôlke

21. 10. 2020

Mgr. Jana Kochan

Rodič poukazuje na poranenia svojho dieťaťa, ktoré mu malo spôsobiť iné dieťa v obecnej materskej škole. Zároveň žiada o preverenie nie len materskej školy ale aj jej zamestnancov. Jedná sa o sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach alebo iba podnet?

Plynutie výpovednej doby počas OČR a pandémie

6. 10. 2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako plynie výpovedná doba zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď v čase pandémie, a ktorý po prevzatí výpovede nastúpil na OČR? Kedy sa skončí pracovný pomer?

Čerpanie „nazbieranej“ dovolenky a priebežné využívanie dovolenky

30. 9. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnanec má nevyčerpaných 74,5 dní dovolenky. Existuje nejaké usmernenie/ustanovenie, ktoré upravuje podmienky čerpania dovolenky? Môže ju zamestnávateľ  krátiť? Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Ako je to s čerpaním dovolenky v období „korony“?