Dotazník Predkladanie výpisov a potvrdení MVO duplicitne

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme.

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme. 

Prieskum uskutočňuje odborný webový portál pre MVO www.itretisektor.sk, pričom zistenia budú použité pre rokovania s orgánmi verejnej správy.

Svoje odpovede píšte SEM.

Prieskum bude prebiehať od 23.7.2020 do 7.8.2020.

Ďakujeme za Váš čas a názor.

Portál itretisektor.sk