Dotazník Úradu vlády SR / Spolupráca MNO a štátnych inštitúcií

Analytici z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR v súčasnosti pracujú na projekte o spolupráci medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a štátnymi inštitúciami. Projekt sa bližšie zameriava na to, či je táto spolupráca z perspektívy MNO efektívna, a akým spôsobom prebieha komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Dôležitou súčasťou projektu je názor samotných MNO, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu na tomto prieskume.

Sme si vedomí, že ste už na niektoré z týchto otázok odpovedali v rámci iných výskumov a prieskumov, poprosíme Vás však aj napriek tomu o Vašu trpezlivosť a ich vyplnenie, dáta (vrátane našich) sú anonymné, a vyplnenie všetkých otázok nám vytvára komplexnejší obraz o situácií. 

Zložitá situácia v posledných mesiacoch len zdôraznila dôležitosť pôsobenia MNO, ale aj ich často zanedbávanú úlohu pri tvorbe legislatívy a verejných politík. Jedným z výstupov štúdie by preto mali byť aj návrhy a odporúčania, ktoré by pomohli zlepšiť a upevniť  postavenie MNO v rámci fungovania štátu. 

 

vyplnenie DOTAZNÍKA TU

 

Lehota na vyplnenie predĺžená - do 14. decembra 2020

 

Dotazník je úplne anonymný, Vašu organizáciu nebude možné nijakým spôsobom identifikovať. Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 5 - 10 minút. Pokiaľ sa chcete bližšie vyjadriť k téme, alebo k niektorým otázkam, môžete tak urobiť v poslednej otázke dotazníka, ktorá poskytuje dostatočný priestor. 

Spracované výsledky  radi poskytneme a budú dostupné na webových stránkach Inštitútu pre stratégie a analýzy. 

 

Ďakujeme za Váš čas a ochotu, a prajeme Vám veľa energie a úspechov pri Vašej činnosti.

 

PhDr. Martina Adamčíková, MA, analytička

Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR