Inšpekcia v sociálnych veciach v MPK

Dňa 29.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR kreuje právnu úpravu inšpekcie v sociálnych veciach. Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru nad plnením povinností v oblasti sociálnych vecí a vyvodzovania zodpovednosti za porušovanie povinností ustanovených  novým zákonom a osobitnými predpismi, a tým prispieť k posilneniu efektívnosti a kvality sociálnej pomoci poskytovanej v rámci práva sociálneho zabezpečenia.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.