Mediálne služby a koordinátor digitálnych služieb

Dňa 22.05.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych. Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom návrhu zákona je zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2022/2065. Členské štáty sú povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom, k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.