Najvyšší súd SR z 10.4.2018 - Znaky závislej práce a aplikácia zásady in dubio pro reo v správnom konaní o spáchaní priestupku o nelegálnej práci

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.