Nároky pedagogického zamestnanca pri skončení pracovného pomeru vo veku 65 rokov

Pedagogický zamestnanec v roku 2022 dovŕši 65 rokov. Uvedenému zamestnancovi sa skončí pracovný pomer v zmysle zákona a  nemá záujem pokračovať vo vykonávaní pracovnej činnosti. Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné podľa Zákonníka práce alebo Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2022? Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné aj odchodné?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.