Návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Návrhom sa reaguje na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorej pôsobnosť štátnej starostlivosti o šport prechádza z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dôsledkom čoho je aj zmena názvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Cieľom navrhovaného nelegislatívneho materiálu je potvrdiť zmenu zákonnej úpravy na úrovni štatútu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.