Nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu a vplyv nedoručenia posudku na lehotu odvolania

Môže byť dôvodom na podanie odvolania voči rozhodnutiu o nepriznaní finančného príspevku na osobnú asistenciu skutočnosť, že rozhodnutie bolo doručené bez Komplexného posudku správneho orgánu, ktorý je podkladom pre vydanie takéhoto rozhodnutia? Zároveň v samotnom odôvodnení rozhodnutia je iba odkaz na tento posudok bez ďalšieho vysvetlenia. Kedy začína plynúť lehota na podanie odvolania?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.