Novela Zákonníka práce a rozšírenie používania rekreačných poukazov

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca, a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. 

(i) musí ísť o splatnú mzdu, ktorá zamestnancovi nebola vyplatená

(ii) táto mzda patrí za výkon prác uvedených v prílohe č. 1aa k Zákonníku práce – ide o stavebné práce týkajúce sa výstavby, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov

(iii) Zamestnanec musí požiadať dodávateľa služby o vyplatenie mzdy do šiestich mesiacov od jej splatnosti.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.